Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

Ścieżka nawigacji

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Orzecznictwo państwa członkowskiego - Słowacja

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej słowacki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

Na niniejszej stronie przedstawiono informacje dotyczące orzecznictwa na Słowacji.


Orzecznictwo dostępne online

Orzecznictwo sądów powszechnych

Link otworzy się w nowym oknieOrzecznictwo wszystkich sądów słowackiego wymiaru sprawiedliwości jest dostępne w języku słowackim na stronie internetowej prawniczej bazy danych JASPI.

Orzecznictwo Sądu Najwyższego

Link otworzy się w nowym oknieOrzecznictwo Sądu Najwyższego jest dostępne w języku słowackim na stronie internetowej Sądu Najwyższego.

Formaty

Orzecznictwo sądów powszechnych jest dostępne w formacie html, natomiast orzecznictwo Sądu Najwyższego w formacie pdf.

Dalsze postępowanie

Dostępne są informacje:

  • dotyczące wyniku postępowania odwoławczego
  • dotyczące prawomocności orzeczeń.

Reguły dotyczące publikacji

Wyroki słowackich sądów nie mają ogólnie wiążącej mocy prawnej i nie stanowią źródeł prawa. W swych wyrokach sądy uwzględniają jednak wyroki słowackiego Sądu Najwyższego, które stanowią de facto źródło prawa.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Ostatnia aktualizacja: 01/07/2019