Zapri

BETA RAZLIČICA PORTALA JE ZDAJ NA VOLJO!

Obiščite BETA različicoevropskega portala ePravosodje in opišite svojo izkušnjo!

 
 

Navigacijska pot

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Sodna praksa držav članic

Sodišča držav članic Evropske unije (EU) uporabljajo in razlagajo pravo ustreznih držav članic in pravo EU. Zato je v interesu državljanov in pravnikov, da imajo dostop ne le do sodne prakse njihove države članice, ampak tudi do sodne prakse drugih držav članic EU.


Večina držav članic ima eno ali več podatkovnih zbirk o odločbah in mnenjih njihovih sodišč – glede prava EU, nacionalnega prava ter tudi regionalnega in/ali lokalnega prava. Informacije, ki so na voljo na spletu, so lahko včasih omejene na določena sodišča (na primer vrhovna sodišča) ali določene vrste odločb.

Sodno prakso države članice lahko iščete preko podatkovne zbirke države članice – z izborom ene od zastav na desni strani boste preusmerjeni na ustrezno nacionalno stran, ali z uporabo evropskih podatkovnih zbirk (naslednji seznam je lahko neizčrpen):

  • Povezava se odpre v novem oknuJURE, podatkovna zbirka Evropske komisije, vsebuje sodno prakso na področju pristojnosti v civilnih in gospodarskih zadevah ter priznavanja in izvrševanja sodb v državi, ki ni država izdaje sodbe. Zbirka obsega tudi sodno prakso v zvezi s pomembnimi mednarodnimi konvencijami (npr. Bruseljsko konvencijo iz leta 1968 in Lugansko konvencijo iz leta 1988) ter sodno prakso EU in držav članic,
  • Združenje državnih svetov in vrhovnih upravnih sodišč Evropske unije (Povezava se odpre v novem oknuACA Evrope) zagotavlja dve podatkovni zbirki sodne prakse držav članic v zvezi z uporabo prava EU, t. i. „Povezava se odpre v novem oknuJuriFast“ in „Povezava se odpre v novem oknuDec.Nat“. Odločbe so na voljo v izvirnem jeziku s povzetkom v angleščini in francoščini. Podatkovna zbirka „Dec.Nat“ vsebuje tudi sklice in analize nacionalnih odločb, ki jih je predložila Služba za raziskave in dokumentacijo Sodišča EU,
  • na spletni strani Povezava se odpre v novem oknuMreže predsednikov vrhovnih sodišč EU so na voljo spletne strani številnih nacionalnih podatkovnih zbirk držav članic (in tudi nekaterih držav kandidatk), ki vsebujejo sodno prakso vrhovnih sodišč teh držav članic,
  • informacijski portal Povezava se odpre v novem oknuAgencije za temeljne pravice EU obsega podatkovno zbirko nacionalnih odločb sodišč in posebnih organov v zvezi z vprašanji prava diskriminacije,
  • Povezava se odpre v novem oknuCODICES, podatkovna zbirka t. i. Povezava se odpre v novem oknuBeneške komisije pri Povezava se odpre v novem oknuSvetu Evrope, vsebuje sodno prakso o ustavnih zadevah ne le držav članic EU, ampak tudi drugih članic Sveta Evrope.

Poleg tega evropski portal e-pravosodja zagotavlja informacije o različnih sodiščih držav članic. Večina teh sodišč ima spletne strani s podatkovnimi zbirkami njihove lastne sodne prakse.


Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.

Zadnja posodobitev: 08/10/2020