Agħlaq

IL-VERŻJONI BETA TAL-PORTAL ISSA HI DISPONIBBLI!

Żur il-verżjoni BETA tal-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika u agħtina l-feedback dwar l-esperjenza tiegħek!

 
 

Mogħdija tan-navigazzjoni

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Liġi tal-Istat Membru - Danimarka

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna id-Daniż ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.

 

Ma hemm l-ebda traduzzjoni uffiċjali tal-verżjoni tal-lingwa li qed tara.
Hawnhekk tista' tara verżjoni tradotta awtomatikament ta' dan il-kontenut. Jekk jogħġbok innota li din hi pprovduta biss għal finijiet kuntestwali. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

Din il-paġna tipprovdilek informazzjoni dwar is-sistema legali tad-Danimarka.

Għal informazzjoni dwar is-sistema legali Daniża, jekk jogħġbok ikkonsulta s-sit elettroniku tal-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaMinisteru tal-Ġustizzja Daniż u tal-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaParlament Daniż.


Bażijiet tad-dejta legali

Il-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaportal ta' informazzjoni legali (Retsinformation) huwa s-sit li jagħti liċ-ċittadini aċċess għal:

  • Liġijiet, regolamenti amministrattivi, trattati, liġi konsolidata
  • Dokumenti parlamentari
  • Deċiżjonijiet amministrattivi
  • Deċiżjonijiet tal-Ombudsman

Il-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaportal ta' informazzjoni legali jiġbor fih il-liġijiet kollha li daħlu fis-seħħ fl-1 ta’ Jannar 1985 kif ukoll il-liġijiet kollha li ġew introdotti minn wara dik id-data.

L-aċċess għal din il-bażi tad-dejta hija bla ħlas.


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 19/12/2017