Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Medlemsstaternas lagstiftning - Danmark

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på danska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

 

Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

På den här sidan hittar du information om rättsordningen i Danmark.

Information om rättsordningen i Danmark finns på webbplatserna för Länken öppnas i ett nytt fönsterDanmarks justitieministerium och det danska parlamentet, Länken öppnas i ett nytt fönsterFolketinget.


Rättsdatabaser

Det finns en Länken öppnas i ett nytt fönsterinformationsportal med rättsdata (Retsinformation), där medborgarna har tillgång till

  • lagar, andra författningar, fördrag och kodifierade lagtexter,
  • Folketingsdokument,
  • administrativa beslut, och
  • ombudsmannens beslut.

Informationsportalen med rättsdata innehåller alla lagar som var i kraft den 1 januari 1985 och alla lagar som har införts efter det datumet.

Tillgången till databaserna är kostnadsfri.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 19/12/2017