Închide

VERSIUNEA BETA A PORTALULUI ESTE ACUM DISPONIBILĂ!

Accesați versiunea BETA a portalului european e-justiție și spuneți-ne cum vi se pare!

 
 

Cale de navigare

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Pravo države članice - Njemačka

Această pagină este o versiune realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Nu putem oferi nicio garanție în ceea ce privește calitatea traducerii.

Traducerea a fost evaluată ca fiind inacceptabilă

V-a fost utilă traducerea?

Na ovoj su stranici navedene informacije o njemačkom pravnom sustavu.


Savezna Republika Njemačka demokratska, savezna i socijalna država u skladu s vladavinom prava. Zajedno s načelima demokratske, federalne i socijalne vladavine prava temeljna prava čine nepovrediva jezgra njemačkog Ustava, čije poštovanje nadzire Savezni ustavni sud.

Pravni izvori

Njemački ustav. Postoji okvir za njemački pravni i vrijednosni okvir. Njime se određuju:

  • osnovna vodeća načela temeljnih prava
  • osnovni redoslijed i glavna načela upravljanja države i njezinih najviših institucija
  • načela izbora za Bundestag
  • status i prava slobodno izabranih članova Bundestaga
  • organizaciju i funkcioniranje Bundestaga.

Vrste pravnih instrumenata – opis

U Njemačkoj su glavni izvori prava Ustav, zakoni, propisi i statuti. Osim toga, nepisani izvori prava uređeni su općim pravilima međunarodnog prava i običajnog prava. Sudska praksa u načelu nije izvor prava, iako u praksi ima važnu ulogu. Na snagu zakona imaju samo određene odluke Saveznog ustavnog suda.

Njemačka je savezna država s 16 saveznih pokrajina. Posljedično, federalni zakoni primjenjuju „njihovo područje primjene na čitavom području Savezne Republike” i nacionalnim zakonima, koji se primjenjuju samo u toj saveznoj državi. Svaka pokrajina ima svoj ustav i, u kontekstu prava koja su mu dodijeljena Temeljnim zakonom, ovlast za donošenje zakona i propisa te statuta.

Zakonodavne ovlasti savezne vlade i saveznih zemalja detaljno su uređene Temeljnim zakonom. Savezne zemlje zadržavaju ovlasti za donošenje zakona u mjeri u kojoj nisu prenesene na saveznu vladu na temelju Temeljnog zakona. Glavne zakonodavne ovlasti Federacije proizlaze iz članaka 71. do 74. temeljnog zakona. Druge savezne zakonodavne ovlasti predviđene su i u različitim dijelovima Temeljnog zakona.

Isključiva zakonodavna vlast savezne vlade

U području isključivog saveznog zakonodavstva savezne zemlje imaju ovlast donositi zakone samo ako i u mjeri u kojoj su za to izričito ovlašteni federalni propisi (članak 71. njemačkog Ustava).

U skladu s člankom 73. temeljnog zakona, savezna vlada, među ostalim, ima isključivo zakonodavstvo o: vanjskih poslova, obrane (uključujući civilnu zaštitu), građanstva, slobode kretanja, putovnice, registracije i protjerivanja, imigracije i emigracije te izručenja, monetarne, monetarne i razmjene, jedinstva carinskog i trgovinskog područja, zračnog prijevoza, suradnje između savezne vlade i saveznih pokrajina u kaznenoj policiji i zakona o oružju i eksplozivima.

Zakonodavstvo koje se primjenjuje u tržišnom natjecanju

U području istodobnog donošenja zakonodavstva savezne zemlje imaju ovlast donositi zakonodavne akte sve dok, i u mjeri u kojoj, savezna vlada ne iskoristi svoju zakonodavnu nadležnost u istom području (članak 72. Temeljnog zakona). Konkurentnim zakonodavstvom obuhvaćena su, među ostalim, sljedeća područja: građanskog prava, kaznenog prava, cestovnog prijevoza, prava udruga, boravišta i prava poslovnog nastana stranaca, prava gospodarstva, zakona o radu i određenih aspekata zaštite potrošača. U određenim područjima navedenima u članku 74.. temeljnog zakona, koja ulaze u područje primjene konkurentskog zakonodavstva, savezna vlada može donositi zakone samo ako i u mjeri u kojoj proizvodnja istovjetnih životnih uvjeta u Njemačkoj ili očuvanje pravnog ili gospodarskog subjekta u interesu opće države zahtijeva zakonodavstvo na saveznoj razini.

Temeljnim je zakonom uređen i slučaj sukoba između saveznog i pokrajinskog prava. Osnovno pravilo utvrđeno je u članku 31.. temeljnog zakona: „Savezno pravo krši nacionalno pravo”. To se načelo primjenjuje ne dovodeći u pitanje hijerarhiju pravnih sukoba, na primjer federalni nalozi imaju prednost pred državnim ustavom.

Hijerarhija normi

Na vrhu nacionalne standardne piramide jest Temeljni zakon. Ima viši rang od bilo kojeg drugog nacionalnog pravnog izvora. Kao ustav, ona je osnova cjelokupnog njemačkog pravnog sustava. U Njemačkoj svako zakonodavstvo mora biti formalno i materijalno. Članak 20. stavak 3.. temeljnog zakona u tom pogledu propisuje da su propisi o ustavnom poretku i izvršnom nasilju te sudska praksa obvezani zakonom i zakonom. Temeljna prava utvrđena u članku 1. stavku 19. temeljnog zakona obvezuju zakonodavstvo, izvršno nasilje i sudsku praksu kao izravno primjenjivo pravo (članak 1. stavak 3..). Prvenstvo Temeljnog zakona izvršava Savezni ustavni sud. Samo Savezni ustavni sud može proglasiti nevaljanim u slučaju neustavnosti.

Člankom 79. stavak 2. propisuje se da je za izmjenu Temeljnog zakona potrebno odobrenje dviju trećina članova Bundestaga i dvije trećine Saveznog vijeća. Savezno vijeće institucija je kojom savezne države sudjeluju u zakonodavstvu i administraciji savezne vlade te u pitanjima Europske unije. U potpunosti se povlače određeni ključni elementi Temeljnog zakona, odnosno struktura savezne vlade u zemljama, načelo sudjelovanja u zakonodavstvu ili načela utvrđena u člancima 1. i 20. (članak 79. stavak 3..).

Prema Ustavu, federalni i regionalni zakoni uređeni su općim pravilima međunarodnog prava. One uključuju međunarodno običajno pravo i opća načela međunarodnog prava, a ne međunarodno pravo. U temeljnom zakonu izričito se navodi da su opća pravila međunarodnog prava sastavni dio saveznog zakonodavstva, da djeluju u skladu sa zakonima i proizvode prava i obveze izravno za stanovnike saveznog područja (članak 25..). Opća pravila međunarodnog prava važna za pojedinca, odnosno pojedinačna zaštitna pravila, posebno uključuju obvezno međunarodno pravo, pružanje odgovarajuće pravne zaštite strancima ili načelo specifikacije, u skladu s kojim se kazneni postupak ograničava na suglasnost strane države za izručenje.

Na temelju Ustava postoje jednostavni zakoni. O tim odlukama odlučuje Bundestag uz sudjelovanje Bundesrata. Nacrte zakona mogu podnijeti savezna vlada, Bundesrat i Bundestag (od političkog kluba ili najmanje 5 % članova) Bundestaga. U Temeljnom zakonu utvrđeni su slučajevi u kojima je za donošenje zakonodavne odluke Bundestaga potrebno odobrenje Bundesrata (prema statističkim podacima koje je na svojim internetskim stranicama objavio Poveznica se otvara u novom prozoruSavezno vijeće, to trenutačno iznosi oko 45 % svih zakona). Bundesrat može podnijeti žalbu samo protiv drugih zakonodavnih odluka koje Bundestag može odbaciti. U slučaju spora između Bundestaga i Bundesrata osnovat će se zajedničko savjetodavno tijelo za savjetovanje o nacrtima zakona (poznat kao Odbor za mirenje). Sastoji se od istog broja članova iz Bundestaga i Bundesrata (trenutno 16). Očekuje se da će Odbor za mirenje sastaviti prijedloge za dogovor, ali ne može odlučivati o stajalištu Bundestaga i Bundesrata.

Propisi su niži od propisa. Izdaju ih savezna vlada, savezni ministar ili savezna vlada. Statut je niži od zakonski propisanih instrumenata. Izdaje ih tijelo javnog prava, npr. općina.

Institucionalni okvir

Tijela zakonodavca

U Saveznoj Republici Njemačkoj zakonodavstvo je u nadležnosti parlamenata. Stoga je njemački Bundestag glavno tijelo zakonodavca. Odlučuje – uz sudjelovanje Bundesrata – svih zakona u nadležnosti savezne vlade.

Zastupnici i klubovi zastupnika u Bundestagu mogu, kao i Bundesrat i savezna vlada, uvesti nacrte novih zakona ili izmjene zakona u Bundestagu. Ovdje slijedi dobro definiran proces, rasprava, rasprava i glasovanje o nacrtu zakona.

Budući da savezne države imaju znatan udio u saveznoj državi u njemačkom saveznom sustavu, austrijsko Savezno vijeće uključeno je u zakonodavni postupak. Prima sve zakone za glasovanje i čak može otkazati, ovisno o prirodi prava.

Više informacija možete pronaći na internetskim stranicama Poveznica se otvara u novom prozoruBundestaga.

Zakonodavni postupci

Zakonodavstvo

Većinu nacrta ili obrazaca izradila je savezna vlada. Kao središnja razina kontrole, posjeduje najveće iskustvo u provedbi i izravno je svjesna gdje u praksi postoji potreba za novim zakonodavstvom.

Međutim, samo savezna vlada ne može izrađivati nove propise. Bundesrat i Bundestag imaju pravo podnijeti nacrte zakona.

Inicijative savezne vlade ili Bundesrata

Ako savezna vlada želi izmijeniti zakon ili izmijeniti zakon, savezni kancelar ili savezna kancelarka moraju najprije proslijediti nacrt zakona Saveznom vijeću.

Austrijsko Savezno vijeće obično iznosi šest tjedana za donošenje mišljenja o kojem vlada može dati svoje primjedbe. Savezna kancelarka i savezna kancelarka zatim će proslijediti nacrt Bundestaga mišljenju Bundesrata. Iznimka od tog postupka je Zakon o financijama: Računi se ovdje šalju Bundesratu i Bundestagu.

Sličan postupak primjenjuje se na zakonodavnu inicijativu Saveznog vijeća. Nakon što se većina članova Bundesrata opredijelila za nacrt zakona, nacrt ima prednost pred Saveznom vladom. Obično daje mišljenje Bundestagu u roku od šest tjedana, a zatim ga prosljeđuje Bundestagu.

Inicijative usred Bundestaga

Nacrte zakona mogu pokrenuti i zastupnici u Bundestagu: U njemačkom Bundestagu barem je jedan klub zastupnika ili najmanje pet posto.

Takvi nacrti ne moraju se podnijeti Saveznom vijeću. Vlada stoga izrađuje posebno usmjerene račune za svoje parlamentarne skupine.

Raspodjela predloška

Prije nego što se o nacrtu zakona može raspravljati u Bundestagu, prvo se mora proslijediti predsjedniku Bundestaga, a registrirati ga uprava.

Zatim se zatim dijeli svim članovima Bundestaga, Bundesrata i saveznim ministarstvima, u papirnatom obliku ili, u pravilu, elektroničkim putem.

Nakon što je nacrt zakona na dnevnom redu plenarne sjednice, uspio je dobiti prvi dio prijedloga: Sada se suočava sa svojom javnom i službenom sjednicom u Bundestagu.

Tri čitanja na plenarnoj sjednici

Općenito, nacrti zakona na plenarnoj sjednici Bundestaga odvijaju se u okviru triju rasprava – tzv. čitanja.

Prvo čitanje predmet je razmjene mišljenja samo ako ga odobri Vijeće starijih osoba (izvršno tijelo Bundestaga) ili ako ga zatraži jedna od klubova zastupnika. To je često slučaj kod zakonodavnih projekata koji su posebno kontroverzni ili zanimljivi za javnost.

Glavni je cilj prvog čitanja utvrditi jedan ili više odbora na temelju preporuka Vijeća za starenje, koje će se baviti nacrtom zakona i pripremiti ga za drugo čitanje.

Ako je imenovano nekoliko odbora, odbor je glavni odbor. On je stoga odgovoran za tijek postupka. Drugi odbori imaju savjetodavnu ulogu.

Rad u odborima

Detaljan rad zakonodavstva odvija se u stalnim odborima s članovima iz svih klubova zastupnika. Članovi Odbora raspravljaju i održavaju sastanke. Također mogu pozvati dionike i stručnjake na javna saslušanja.

Uz rad odbora, klubovi zastupnika osnivaju radne skupine u kojima definiraju i definiraju vlastita stajališta.

Odbori ne grade rijetko mostove između klubova zastupnika. Interakcija između vlade i oporbenih skupina znači da je većina računa više ili manje revidirana.

Na kraju postupka nadležni odbor podnosiSkupštini izvješće o napretku i ishodu rasprava. Preporuke za donošenje odluka osnova su za drugo čitanje na plenarnoj sjednici.

Rasprava u 2. čitanju

Prije drugog čitanja svi zastupnici u EP-u primili su objavljenu preporuku u tiskanom obliku. Dobro su pripremljeni za raspravu. Osim toga, politički klubovi prethodno su na internim sastancima uskladili svoje stajalište kako bi mogli pokazati jedinstvo tijekom druge javne sjednice.

Nakon opće rasprave sve se odredbe nacrta zakona mogu pojedinačno pozvati. Međutim, u pravilu se nacrt zakona glasuje izravno.

Svaki zastupnik Parlamenta može podnijeti amandmane koji se potom rješavaju izravno na plenarnoj sjednici. Ako Skupština odluči izmijeniti tu odluku, prvo se mora tiskati i distribuirati nova verzija nacrta zakona. Međutim, dvije trećine prisutnih članova mogu dati suglasnost za taj postupak. Potom se može izravno prijeći na treće čitanje.

Glasovanje u trećem čitanju

U trećem čitanju održat će se nova rasprava samo ako to zatraži klub zastupnika ili najmanje pet posto članova Bundestaga.

Izmjene više ne dopuštaju pojedinačni zastupnici u EP-u, nego samo klubovi zastupnika ili pet posto članova Bundestaga, a samo u amandmanima u drugom čitanju.

Na kraju trećeg čitanja održat će se konačno glasovanje. Kao odgovor na pitanje koje je postavio predsjednik Bundestaga nakon odobrenja, glasovanja protiv i suzdržanih članova, članova Odbora.

Ako nacrt zakona ima potrebnu većinu u Bundestagu, on će biti proslijeđen Bundesratu kao zakon.

Odobrenje Bundesrata

Bundesrat odlučuje putem Bundesrata. Njihova prava sudjelovanja jasno su definirana.

Austrijsko Savezno vijeće ne može izmijeniti zakon Bundestaga. Međutim, ako se ne slaže sa zakonom, može se obratiti Odboru za mirenje. Odbor za mirenje okuplja isti broj članova Bundestaga i Bundesrata.

U nekim je zakonima odobrenje Bundesrata obvezno. To su, na primjer, zakonodavstvo kojim se uređuju financijske i administrativne odgovornosti saveznih pokrajina.

U slučaju prigovora Bundestagu može biti dopušteno da stupi na snagu čak i ako u Odboru za mirenje nije postignut dogovor. Međutim, novi glas u Bundestagu zahtijeva apsolutnu većinu.

Stupanje na snagu

Nakon što je nacrt zakona donio Bundestag i Bundesrat, on mora obaviti daljnji rad prije nego što može stupiti na snagu kao zakon.

Usvojen je prvi i poslan saveznom kancelaru i saveznom kancelaru i nadležnom ministru za supotpis.

Nakon toga savezni predsjednik dobiva primjerak zakona. On ispituje je li uspostavljen u skladu s Ustavom i nije u očitoj suprotnosti s Temeljnim zakonom i nije u očitoj suprotnosti sa sadržajem Ustava. Nakon toga ga potpisuje i objavljuje u Saveznom službenom listu (Bundesgesetzblatt).

Zakon se stoga proglašava. Ako u Zakonu nije naveden određeni datum stupanja na snagu, on se automatski primjenjuje od 14. dana nakon izdavanja Saveznog službenog lista.

Više informacija možete pronaći na internetskim stranicama Poveznica se otvara u novom prozoruBundestaga.

Pravne baze podataka

Na Poveznica se otvara u novom prozoruinternetu za zainteresirane građane, Savezno ministarstvo pravosuđa i zaštite potrošača i Savezni ured za pravosuđe zainteresiranim građanima pružaju gotovo sve važeće federalno zakonodavstvo besplatno na internetu. Zakoni i propisi dostupni su u ažuriranim verzijama. Konsolidira ih dokumentacijski centar Saveznog ureda za pravosuđe. Mnogi važni zakoni dostupni su i na Poveznica se otvara u novom prozoruengleskom jeziku.

Osim toga, savezna vlada, pod okriljem Saveznog ministarstva unutarnjih poslova za izgradnju i stanovanje, na Poveznica se otvara u novom prozoruinternetu besplatno stavlja na raspolaganje na internetu opsežnu bazu podataka prema ažuriranim upravnim propisima najviših saveznih vlasti.

Budući da je Savezna Republika Njemačka savezna država, savezne zemlje reguliraju njihovu objavu. Na toj osnovi uspostavili su vlastite internetske stranice koje su Poveznica se otvara u novom prozoru povezane s portalom Pravosuđe Federacije i saveznih država.

Povezane poveznice

Poveznica se otvara u novom prozoruSavezni službeni list „Bundesanzeiger”

Poveznica se otvara u novom prozoruZakoni na internetu

Poveznica se otvara u novom prozoruPrijevod zakona na engleskom jeziku na zakone na internetu

Poveznica se otvara u novom prozoruUpravljanje internetom

Poveznica se otvara u novom prozoruPortal Pravosuđe savezne vlade i saveznih pokrajina

Poveznica se otvara u novom prozoruNjemački Savezni parlament – Bundestag

Poveznica se otvara u novom prozoruSavezna država


Ovo je strojni prijevod sadržaja. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Posljednji put ažurirano: 30/08/2019