Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Medlemsstaternas lagstiftning - Danmark

Тази страница е машинно преведена и качеството ѝ не може да бъде гарантирано.

Качеството на този превод е оценено като: ненадеждно

Мислите ли, че този превод е полезен?

På den här sidan finns information om rättssystemet i Danmark.


Information om det danska rättssystemet finns på Länken öppnas i ett nytt fönsterjustitieministeriet och på den Länken öppnas i ett nytt fönsterdanska parlamentets webbplats.

Rättskällor

De huvudsakliga rättskällorna är följande: Lagstiftning, lagstiftning och rättspraxis.

Lagstiftningen är den primära rättskällan och kungörs i Lovtidende. Sedan 2008 finns tidningen endast tillgänglig i elektronisk form. Lagstiftningen är uppdelad i lagar och andra författningar. Lagarna antas av det danska parlamentet, lagarna utfärdas av regeringen och administrativa krav skrivs ut av myndigheterna.

Det danska parlamentet är det enda organ som är behörigt att anta nya lagar eller ändra befintlig lagstiftning. När lagstiftningen har antagits får den endast upphävas eller ändras av det danska parlamentet.

Domstolarnas beslut spelar också en viktig roll vid rättstillämpningen. Högsta domstolens beslut är ofta viktigare än de lägre domstolarnas beslut.

Det förberedande lagstiftningsarbetet, dvs. det förberedande lagstiftningsarbetet under lagstiftningsförfarandet, är också en viktig del av rättstillämpningen.

Juridiska databaser

Den rättsliga Länken öppnas i ett nytt fönsterinformationsportalen ger medborgarna tillgång till

  • lagar, förordningar, fördrag och konsoliderad lagstiftning
  • Danska parlamentshandlingar
  • ledningsbeslut
  • ombudsmannens beslut.

Den rättsliga informationen innehåller all tillämplig lagstiftning från och med den 1 januari 1985 och all lagstiftning som antagits efter detta datum.

Det står fritt att använda databasen.


Det här är en maskinöversättning. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Senaste uppdatering: 27/08/2019