Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

Διαδρομή πλοήγησης

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Recht der Mitgliedstaaten - Dänemark

Η σελίδα αυτή μεταφράστηκε από μηχανή και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ποιότητά της.

Η ποιότητα αυτής της μετάφρασης αξιολογείται ως: μη αξιόπιστη

Θωρείτε αυτή τη μετάφραση χρήσιμη;

Diese Seite enthält Informationen über das Justizsystem in Dänemark.


Informationen über die dänische Rechtsordnung sind dem Link öffnet neues FensterJustizministerium und der Website des Link öffnet neues Fensterdänischen Parlaments zu entnehmen.

Rechtsquellen

Die wichtigsten Rechtsquellen in Dänemark sind: Rechtsvorschriften, Ausarbeitung von Rechtsvorschriften und Rechtsprechung.

Die Rechtsvorschriften sind die wichtigste Rechtsquelle und werden in der Lovtidende verkündet. Seit 2008 ist das Journal nur in elektronischer Form verfügbar. Die Rechtsvorschriften sind in Rechts- und Verwaltungsvorschriften unterteilt. Gesetze werden vom dänischen Parlament verabschiedet, Verordnungen werden von der Regierung erlassen und die Verwaltung wird von den Behörden gedruckt.

Das dänische Parlament ist die einzige Stelle, die für die Annahme neuer Gesetze oder die Änderung geltender Rechtsvorschriften zuständig ist. Nach der Annahme können die Rechtsvorschriften nur vom dänischen Parlament aufgehoben oder geändert werden.

Auch Entscheidungen der Gerichte spielen eine wichtige Rolle bei der Rechtsanwendung. Entscheidungen des Obersten Gerichtshofs sind häufig wichtiger als Entscheidungen der unteren Gerichte.

Die gesetzgeberische Vorbereitung, d. h. die gesetzgeberische Vorbereitung während des Gesetzgebungsverfahrens, ist auch ein wichtiger Bestandteil der Rechtsanwendung.

Rechtsdatenbanken

Das Portal für rechtliche Link öffnet neues FensterInformationen bietet den Bürgern Zugang zu:

  • Gesetze, Verordnungen, Verträge und konsolidierte Rechtsvorschriften
  • Dokumente des dänischen Parlaments
  • Managemententscheidungen
  • die Entscheidungen des Bürgerbeauftragten.

Rechtliche Informationen enthalten alle geltenden Rechtsvorschriften ab dem 1. Januar 1985 und alle nach diesem Datum erlassenen Rechtsvorschriften.

Es steht ihr frei ‚die Datenbank zu nutzen.


Dies ist eine maschinelle Übersetzung des Inhalts. Der Urheber dieser Seite übernimmt keinerlei Verantwortung oder Haftung für die Qualität dieses maschinell übersetzten Texts.

Letzte Aktualisierung: 27/08/2019