Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

Διαδρομή πλοήγησης

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Pravo države članice - Danska

Η σελίδα αυτή μεταφράστηκε από μηχανή και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ποιότητά της.

Η ποιότητα αυτής της μετάφρασης αξιολογείται ως: μη αξιόπιστη

Θωρείτε αυτή τη μετάφραση χρήσιμη;

Na ovoj su stranici navedene informacije o pravosudnom sustavu u Danskoj.


Informacije o danskom pravnom sustavu dostupne su na web-mjestu Poveznica se otvara u novom prozoruMinistarstva pravosuđa i Poveznica se otvara u novom prozorudanskog parlamenta.

Izvori prava

Glavni izvori prava u Danskoj su: Zakonodavstvo, izradu zakonodavstva i sudsku praksu.

Zakonodavstvo je primarni izvor prava te se objavljuje u Lovtidende. Od 2008. časopis je bio dostupan samo u elektroničkom obliku. Zakonodavstvo je podijeljeno u zakone i druge propise. Zakone donosi danski parlament, odluke donosi vlada, a nadležna tijela tiskaju upravne zahtjeve.

Danski parlament jedino je tijelo nadležno za donošenje novih zakona ili izmjenu postojećeg zakonodavstva. Nakon donošenja zakonodavstvo Danski parlament može staviti izvan snage ili izmijeniti zakonodavstvo.

Odluke koje donose sudovi imaju važnu ulogu u primjeni zakona. Odluke Vrhovnog suda često su važnije od odluka nižih sudova.

Zakonodavni pripremni rad, tj. pripremni zakonodavni rad tijekom zakonodavnog postupka, također je važan dio primjene tog zakona.

Pravne baze podataka

Portal za pravne Poveznica se otvara u novom prozoruinformacije građanima pruža pristup:

  • zakoni, propisi, ugovori i konsolidirano zakonodavstvo
  • Dokumenti Danskog parlamenta
  • odluke u području upravljanja
  • odluke Europskog ombudsmana.

Pravni podaci sadrže cjelokupno primjenjivo zakonodavstvo od 1. siječnja 1985. i svo zakonodavstvo doneseno nakon tog datuma.

Slobodno je koristiti se bazom podataka.


Ovo je strojni prijevod sadržaja. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Posljednji put ažurirano: 27/08/2019