Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

Διαδρομή πλοήγησης

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Dreptul statului membru - Danemarca

Η σελίδα αυτή μεταφράστηκε από μηχανή και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ποιότητά της.

Η ποιότητα αυτής της μετάφρασης αξιολογείται ως: μη αξιόπιστη

Θωρείτε αυτή τη μετάφραση χρήσιμη;

Această pagină conține informații despre sistemul judiciar din Danemarca.


Informațiile privind sistemul juridic danez sunt disponibile pe site-ul Linkul se deschide într-o fereastră nouăMinisterului Justiției și pe Linkul se deschide într-o fereastră nouăsite-ul internet al Parlamentului danez.

Izvoare de drept

Principalele izvoare de drept din Danemarca sunt: Legislație, redactare legislativă și jurisprudență.

Legislația este principala sursă de drept și este promulgată în Lovtidende. Din 2008, Jurnalul a fost disponibil doar în format electronic. Legislația este împărțită în acte cu putere de lege și acte administrative. Legile sunt adoptate de parlamentul danez, ordinele emise de guvern și cerințele administrative sunt tipărite de către autorități.

Parlamentul danez este singurul organism competent să adopte legi noi sau să modifice legislația existentă. Odată adoptată, legislația poate fi abrogată sau modificată numai de către parlamentul danez.

Deciziile luate de instanțe joacă, de asemenea, un rol important în aplicarea legii. Hotărârile Curții Supreme sunt adesea mai semnificative decât deciziile instanțelor inferioare.

Lucrările legislative pregătitoare, și anume lucrările legislative pregătitoare desfășurate în cursul procedurii legislative, constituie, de asemenea, o parte importantă a aplicării legii.

Baze de date legale

Portalul de Linkul se deschide într-o fereastră nouăinformații juridice le oferă cetățenilor acces la:

  • acte cu putere de lege, acte administrative, tratate și legislație consolidată
  • Documentele Parlamentului danez
  • decizii de management
  • deciziile Ombudsmanului.

Informațiile juridice conțin întreaga legislație aplicabilă începând cu 1 ianuarie 1985, iar întreaga legislație adoptată după această dată.

Este liberă să utilizeze baza de date.


Această pagină este o versiune realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Proprietarul acestei pagini nu își asumă nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.

Ultima actualizare: 27/08/2019