Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

Διαδρομή πλοήγησης

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Právo členského štátu - Dánsko

Η σελίδα αυτή μεταφράστηκε από μηχανή και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ποιότητά της.

Η ποιότητα αυτής της μετάφρασης αξιολογείται ως: μη αξιόπιστη

Θωρείτε αυτή τη μετάφραση χρήσιμη;

Na tejto stránke nájdete informácie o justičnom systéme v Dánsku.


Informácie o dánskom právnom systéme možno nájsť na webovej Odkaz sa zobrazí v novom oknestránke Odkaz sa zobrazí v novom okneministerstva spravodlivosti a dánskeho parlamentu.

Pramene práva

Hlavnými prameňmi práva v Dánsku sú: Právne predpisy, legislatívne návrhy a judikatúra.

Právne predpisy sú primárnym prameňom práva a sú uverejnené v Lovtende. Od roku 2008 bol vestník k dispozícii len v elektronickej podobe. Právne predpisy sú rozdelené na zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia. Zákony prijíma dánsky parlament, príkazy vydávajú vládne a administratívne požiadavky sú vytlačené orgánmi.

Dánsky parlament je jediným orgánom príslušným na prijímanie nových právnych predpisov alebo na zmenu a doplnenie existujúcich právnych predpisov. Po prijatí môže právny predpis zrušiť alebo zmeniť iba dánsky parlament.

Rozhodnutia, ktoré prijali súdy, tiež zohrávajú dôležitú úlohu pri uplatňovaní práva. Rozhodnutia najvyššieho súdu sú často významnejšie ako rozhodnutia nižších súdov.

Legislatívna prípravná práca, t. j. legislatívna prípravná práca vykonaná počas legislatívneho postupu, je tiež dôležitou súčasťou uplatňovania práva.

Právne databázy

Právny Odkaz sa zobrazí v novom okneinformačný portál poskytuje občanom prístup k:

  • zákony, nariadenia, zmluvy a konsolidované právne predpisy
  • Dokumenty dánskeho parlamentu
  • rozhodnutia v oblasti riadenia
  • rozhodnutia ombudsmana.

Právne informácie obsahujú všetky platné právne predpisy od 1. januára 1985 a všetky právne predpisy prijaté po tomto dátume.

Databáza sa môže voľne používať.


Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Posledná aktualizácia: 27/08/2019