Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

Διαδρομή πλοήγησης

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Εθνικό δίκαιο - Δανία

Στη σελίδα αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για το νομικό σύστημα της Δανίας.


Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το νομικό σύστημα της Δανίας μπορείτε να επισκεφθείτε τον ιστότοπο του Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροδανικού Υπουργείου Δικαιοσύνης και τον ιστότοπο του Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροδανικού Κοινοβουλίου.

Πηγές δικαίου

Οι κύριες πηγές δικαίου στη Δανία είναι η νομοθεσία, το νομοπαρασκευαστικό έργο και η νομολογία.

Η νομοθεσία είναι η κύρια πηγή δικαίου και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Από το 2008 και εφεξής η Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εκδίδεται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή. Η νομοθεσία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, νόμους, διατάγματα και διοικητικούς κανονισμούς. Οι νόμοι θεσπίζονται από το δανικό Κοινοβούλιο, τα διατάγματα εκδίδονται από την κυβέρνηση και οι διοικητικοί κανονισμοί καταρτίζονται από αρχές.

Το Κοινοβούλιο έχει την αποκλειστική εξουσία να θεσπίζει νέους νόμους ή να τροποποιεί ισχύουσα νομοθεσία. Μετά τη θέσπισή της, η νομοθεσία μπορεί να καταργηθεί ή να τροποποιηθεί μόνο από το Κοινοβούλιο.

Οι δικαστικές αποφάσεις επίσης διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή του δικαίου. Οι αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστηρίου είναι συχνά σημαντικότερες από τις αποφάσεις των κατώτερων δικαστηρίων.

Το νομοπαρασκευαστικό έργο, το οποίο εκτελείται στο πλαίσιο της νομοθετικής διαδικασίας, επίσης έχει βαρύνουσα σημασία στην εφαρμογή του δικαίου.

Νομικές βάσεις δεδομένων

Η Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροδικτυακή πύλη νομικών πληροφοριών (Retsinformation) προσφέρει στους πολίτες πρόσβαση σε:

  • νόμους, διοικητικούς κανόνες, συνθήκες και ενοποιημένα νομοθετήματα
  • κοινοβουλευτικά έγγραφα
  • διοικητικές αποφάσεις
  • αποφάσεις του Διαμεσολαβητή.

Η εν λόγω πύλη περιέχει όλη τη νομοθεσία που ίσχυε την 1η Ιανουαρίου 1985 και όλη τη νομοθεσία που θεσπίστηκε στη συνέχεια.

Η πρόσβαση στη βάση δεδομένων παρέχεται δωρεάν.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 16/07/2020