Fermer

LA VERSION BÊTA DU PORTAIL EST DISPONIBLE!

Consultez la version bêta du portail européen e-Justice et faites-nous part de votre expérience!

 
 

Chemin de navigation

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Právo členského státu - Dánsko

Cette page a été traduite automatiquement: sa qualité ne peut pas être garantie.

La qualité de cette traduction a été évaluée comme: mauvaise

Estimez-vous que cette traduction est utile?

Tato stránka poskytuje informace o soudním systému v Dánsku.


Informace o dánském právním systému lze nalézt na Odkaz se otevře v novém okně.Ministerstvu spravedlnosti a na internetových Odkaz se otevře v novém okně.stránkách dánského parlamentu.

Prameny práva

Hlavními prameny práva v Dánsku jsou: Právní předpisy, legislativní návrh a judikatura.

Právní předpisy jsou primárním pramenem práva a jsou vyhlášeny v Lovtidende. Od roku 2008 je věstník přístupný pouze v elektronické podobě. Právní předpisy jsou rozděleny do právních a správních předpisů. Zákony přijímá dánský parlament, příkazy vydávají vláda a úřady tisknou správní požadavky.

Dánský parlament je jediným orgánem, který je oprávněn přijímat nové zákony nebo měnit stávající právní předpisy. Po svém přijetí mohou být právní předpisy zrušeny nebo změněny pouze dánským parlamentem.

Rozhodnutí přijatá soudy hrají rovněž důležitou úlohu při uplatňování práva. Rozhodnutí Nejvyššího soudu jsou často závažnější než rozhodnutí nižších soudů.

Legislativní přípravné práce, tj. přípravné legislativní práce provedené během legislativního postupu, jsou rovněž důležitou součástí uplatňování práva.

Právní databáze

Portál pro právní Odkaz se otevře v novém okně.informace poskytuje občanům přístup k:

  • právní předpisy, nařízení, smlouvy a konsolidované právní předpisy
  • Dokumenty dánského parlamentu
  • rozhodnutí v oblasti řízení
  • rozhodnutí veřejného ochránce práv.

Právní informace obsahují všechny použitelné právní předpisy od 1. ledna 1985 a všechny právní předpisy přijaté po tomto datu.

Je zdarma používat databázi.


Toto je strojový překlad. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Poslední aktualizace: 27/08/2019