Fermer

LA VERSION BÊTA DU PORTAIL EST DISPONIBLE!

Consultez la version bêta du portail européen e-Justice et faites-nous part de votre expérience!

 
 

Chemin de navigation

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Jäsenvaltion oikeus - Tanska

Cette page a été traduite automatiquement: sa qualité ne peut pas être garantie.

La qualité de cette traduction a été évaluée comme: mauvaise

Estimez-vous que cette traduction est utile?

Tällä sivulla on tietoa Tanskan tuomioistuinjärjestelmästä.


Tietoa Tanskan oikeusjärjestelmästä on saatavilla Linkki avautuu uuteen ikkunaanoikeusministeriöstä ja Linkki avautuu uuteen ikkunaanTanskan parlamentin verkkosivustolta.

Lainvalintasääntöjen lähteet

Tanskan tärkeimmät oikeuslähteet ovat seuraavat: Lainsäädäntö, lainsäädännön laatiminen ja oikeuskäytäntö.

Lainsäädäntö on primaarioikeuden lähde, ja se on julkaistu Lovtidendessä. Vuodesta 2008 lähtien sitä on saatavilla vain sähköisessä muodossa. Lainsäädäntö on jaettu lakeihin, asetuksiin ja hallinnollisiin määräyksiin. Lait hyväksytään Tanskan parlamentissa, määräykset antaa hallitus, ja viranomaiset asettavat hallinnolliset vaatimukset.

Tanskan parlamentti on ainoa elin, jolla on valtuudet antaa uusia lakeja tai muuttaa voimassa olevaa lainsäädäntöä. Tanskan parlamentti voi kumota tai muuttaa lainsäädäntöä sen jälkeen, kun se on hyväksytty.

Myös tuomioistuinten päätöksillä on tärkeä rooli lain soveltamisessa. Korkeimman oikeuden päätökset ovat usein tärkeämpiä kuin alempien oikeusasteiden päätökset.

Lainsäädännöllinen valmistelutyö eli lainsäädäntömenettelyn aikana tehty lainsäädäntötyö on myös tärkeä osa lainsäädännön soveltamista.

Oikeudellisia tietokantoja

Linkki avautuu uuteen ikkunaanPortaalin kautta kansalaiset voivat saada tietoa

  • lait, asetukset, perussopimukset ja konsolidoitu lainsäädäntö
  • Tanskan parlamentin asiakirjat
  • liikkeenjohdolliset päätökset
  • oikeusasiamiehen päätökset.

Lainsäädäntöön sisältyvät kaikki säädökset, joita sovelletaan 1. tammikuuta 1985 alkaen, ja kaikki kyseisen päivämäärän jälkeen annetut säädökset.

Se voi vapaasti käyttää tietokantaa.


Tämän on konekäännös sivun sisällöstä. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Päivitetty viimeksi: 27/08/2019