Chiudi

LA VERSIONE BETA DEL PORTALE È DISPONIBILE ORA!

Visita la versione BETA del portale europeo della giustizia elettronica e lascia un commento sulla tua esperienza sul sito!

 
 

Percorso di navigazione

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Jäsenvaltion oikeus - Tanska

La pagina è stata tradotta automaticamente. Non è possibile garantirne la qualità.

La qualità della traduzione è stata giudicata: inaffidabile

La traduzione vi risulta utile?

Tällä sivulla on tietoa Tanskan tuomioistuinjärjestelmästä.


Tietoa Tanskan oikeusjärjestelmästä on saatavilla Linkki avautuu uuteen ikkunaanoikeusministeriöstä ja Linkki avautuu uuteen ikkunaanTanskan parlamentin verkkosivustolta.

Lainvalintasääntöjen lähteet

Tanskan tärkeimmät oikeuslähteet ovat seuraavat: Lainsäädäntö, lainsäädännön laatiminen ja oikeuskäytäntö.

Lainsäädäntö on primaarioikeuden lähde, ja se on julkaistu Lovtidendessä. Vuodesta 2008 lähtien sitä on saatavilla vain sähköisessä muodossa. Lainsäädäntö on jaettu lakeihin, asetuksiin ja hallinnollisiin määräyksiin. Lait hyväksytään Tanskan parlamentissa, määräykset antaa hallitus, ja viranomaiset asettavat hallinnolliset vaatimukset.

Tanskan parlamentti on ainoa elin, jolla on valtuudet antaa uusia lakeja tai muuttaa voimassa olevaa lainsäädäntöä. Tanskan parlamentti voi kumota tai muuttaa lainsäädäntöä sen jälkeen, kun se on hyväksytty.

Myös tuomioistuinten päätöksillä on tärkeä rooli lain soveltamisessa. Korkeimman oikeuden päätökset ovat usein tärkeämpiä kuin alempien oikeusasteiden päätökset.

Lainsäädännöllinen valmistelutyö eli lainsäädäntömenettelyn aikana tehty lainsäädäntötyö on myös tärkeä osa lainsäädännön soveltamista.

Oikeudellisia tietokantoja

Linkki avautuu uuteen ikkunaanPortaalin kautta kansalaiset voivat saada tietoa

  • lait, asetukset, perussopimukset ja konsolidoitu lainsäädäntö
  • Tanskan parlamentin asiakirjat
  • liikkeenjohdolliset päätökset
  • oikeusasiamiehen päätökset.

Lainsäädäntöön sisältyvät kaikki säädökset, joita sovelletaan 1. tammikuuta 1985 alkaen, ja kaikki kyseisen päivämäärän jälkeen annetut säädökset.

Se voi vapaasti käyttää tietokantaa.


Tämän on konekäännös sivun sisällöstä. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Päivitetty viimeksi: 27/08/2019