Chiudi

LA VERSIONE BETA DEL PORTALE È DISPONIBILE ORA!

Visita la versione BETA del portale europeo della giustizia elettronica e lascia un commento sulla tua esperienza sul sito!

 
 

Percorso di navigazione

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Dalībvalstu tiesības - Dānija

La pagina è stata tradotta automaticamente. Non è possibile garantirne la qualità.

La qualità della traduzione è stata giudicata: inaffidabile

La traduzione vi risulta utile?

Šajā lapā ir informācija par tiesu sistēmu Dānijā.


Informāciju par Dānijas tiesību sistēmu var atrast Saite atveras jaunā logāTieslietu ministrijā un Saite atveras jaunā logāDānijas parlamenta tīmekļa vietnē.

Tiesību avoti

Galvenie tiesību avoti Dānijā ir šādi: Tiesību akti, tiesību aktu izstrāde un judikatūra.

Tiesību akts ir galvenais tiesību avots, un to izsludina Lovtidende. Kopš 2008. gada žurnāls ir pieejams tikai elektroniskā formā. Tiesību akti ir sadalīti normatīvajos un administratīvajos aktos. Likumus pieņem Dānijas parlaments, rīkojumus izdod valdība un administratīvās prasības izdod iestādes.

Dānijas parlaments ir vienīgā iestāde, kas ir kompetenta pieņemt jaunus tiesību aktus vai grozīt spēkā esošos tiesību aktus. Pēc pieņemšanas tiesību aktus var atcelt vai grozīt tikai Dānijas parlaments.

Arī tiesu pieņemtajiem lēmumiem ir svarīga nozīme tiesību aktu piemērošanā. Augstākās tiesas lēmumi bieži vien ir svarīgāki par zemāko instanču pieņemtajiem lēmumiem.

Likumdošanas sagatavošanas darbs, t. i., likumdošanas sagatavošanas darbs, ko veic likumdošanas procedūras laikā, arī ir svarīgs tiesību aktu piemērošanas elements.

Juridiskās datubāzes

Juridiskās Saite atveras jaunā logāinformācijas portāls nodrošina pilsoņiem piekļuvi:

  • normatīvie akti, līgumi un konsolidētie tiesību akti
  • Dānijas Parlamenta dokumenti
  • vadības lēmumi
  • ombuda lēmumi.

Juridiskā informācija ietver visus piemērojamos tiesību aktus, sākot no 1985. gada 1. janvāris, un visus tiesību aktus, kas pieņemti pēc minētā datuma.

Datu bāze ir brīva.


Šis ir satura mašīntulkojums. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Lapa atjaunināta: 27/08/2019