Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

Naršymo kelias

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Valstybių narių teisė - Danija

Šiame tinklalapyje pateikiama informacija apie Danijos teisės sistemą.


Informaciją apie Danijos teisės sistemą žr. Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasDanijos Teisingumo ministerijos ir Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasDanijos parlamento interneto svetainėse.

Teisės šaltiniai

Danijoje pagrindiniai teisės šaltiniai yra teisės aktai, teisės aktų rengimo dokumentai ir teismų praktika.

Teisės aktai yra pagrindinis teisės šaltinis, jie skelbiami Teisės aktų leidinyje. Nuo 2008 m. Teisės aktų leidinys prieinamas tik elektronine forma. Teisės aktai, be kita ko, skirstomi į įstatymus, nutarimus ir administracinius aktus. Įstatymus priima Danijos parlamentas, nutarimus skelbia vyriausybė, o administracinius aktus rengia valdžios institucijos.

Parlamentas yra vienintelis organas, turintis įgaliojimus priimti naujus įstatymus arba iš dalies keisti galiojančius teisės aktus. Kai teisės aktai priimami, juos panaikinti arba iš dalies keisti gali tik parlamentas.

Taikant teisės aktus, svarbų vaidmenį taip pat atlieka teismų sprendimai. Aukščiausiojo Teismo nutartys dažnai yra reikšmingesnės negu žemesniųjų teismų sprendimai.

Teisės aktų rengimo dokumentai, sudaromi teisėkūros procedūros metu, taip pat yra svarbi teisės aktų taikymo dalis.

Teisinių duomenų bazės

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTeisinės informacijos portale (dan. Retsinformation) piliečiams suteikiama prieiga prie:

  • įstatymų, administracinių aktų, sutarčių ir teisės aktų suvestinių redakcijų;
  • parlamento dokumentų;
  • administracinių sprendimų;
  • ombudsmeno sprendimų.

Portale paskelbti visi 1985 m. sausio 1 d. galioję teisės aktai ir visi po tos datos priimti teisės aktai.

Duomenų baze galima naudotis nemokamai.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 16/07/2020