Право на държавите-членки - Дания

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница датски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

Настоящата страница съдържа информация относно правната система в Дания.

За информация относно датската правна система, моля посетете уебсайта на Връзката отваря нов прозорецправосъдното министерство на Дания и Връзката отваря нов прозорецдатския парламент.


Бази данни с правна информация

Връзката отваря нов прозорецПорталът за правна информация (Retsinformation) предоставя на гражданите достъп до:

  • Закони, административни наредби, договори, консолидирано законодателство
  • Парламентарни документи
  • Административни решения
  • Решения на Омбудсмана

Порталът за правна информация съдържа цялото законодателство в сила към 1 януари 1985 г. и цялото законодателство, въведено след тази дата.

Достъпът до базата данни е безплатен.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 19/12/2017