Închide

VERSIUNEA BETA A PORTALULUI ESTE ACUM DISPONIBILĂ!

Accesați versiunea BETA a portalului european e-justiție și spuneți-ne cum vi se pare!

 
 

Cale de navigare

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Liġi tal-Istat Membru - Danimarka

Această pagină este o versiune realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Nu putem oferi nicio garanție în ceea ce privește calitatea traducerii.

Traducerea a fost evaluată ca fiind acceptabilă

V-a fost utilă traducerea?

Din il-paġna tipprovdi informazzjoni dwar is-sistema ġudizzjarja fid-Danimarka.


L-informazzjoni dwar is-sistema legali Daniża tinsab Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidafil-Ministeru tal-Ġustizzja u s-sit elettroniku Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidatal-Parlament Daniż.

Sorsi tal-liġi

Is-sorsi prinċipali tal-liġi fid-Danimarka huma: Leġiżlazzjoni, abbozzar leġiżlattiv u każistika.

Il-leġiżlazzjoni hija s-sors primarju tal-liġi u hija ppubblikata fl-Lovtidende. Mill-2008, il-Ġurnal kien disponibbli biss f’forma elettronika. Il-leġiżlazzjoni hija maqsuma f’liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi. Il-liġijiet jiġu adottati mill-Parlament Daniż, jinħarġu Ordnijiet mill-gvern u r-rekwiżiti amministrattivi jiġu stampati mill-awtoritajiet.

Il-Parlament Daniż huwa l-uniku korp kompetenti biex jadotta liġijiet ġodda jew biex jemenda l-leġiżlazzjoni eżistenti. Ladarba tiġi adottata, il-leġiżlazzjoni tista’ tiġi revokata jew modifikata mill-Parlament Daniż biss.

Id-deċiżjonijiet meħuda mill-qrati għandhom ukoll rwol importanti fl-applikazzjoni tal-liġi. Deċiżjonijiet tal-Qorti Suprema ħafna drabi huma aktar sinifikanti minn deċiżjonijiet tal-qrati inferjuri.

Il-ħidma preparatorja leġiżlattiva, jiġifieri l-ħidma preparatorja leġislattiva mwettqa matul il-proċedura leġislattiva, hija wkoll parti importanti mill-applikazzjoni tal-liġi.

Databases legali

Il-portal ta’ Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidainformazzjoni legali jagħti liċ-ċittadini aċċess għal:

  • liġijiet, regolamenti, trattati u leġiżlazzjoni konsolidata
  • Dokumenti tal-Parlament Daniż
  • deċiżjonijiet maniġerjali
  • id-deċiżjonijiet tal-Ombudsman.

L-informazzjoni legali fiha l-leġiżlazzjoni applikabbli kollha mill-1 ta’ Jannar 1985 u l-leġiżlazzjoni kollha adottata wara dik id-data.

Huwa liberu li juża l-bażi tad-dejta.


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

L-aħħar aġġornament: 27/08/2019