Închide

VERSIUNEA BETA A PORTALULUI ESTE ACUM DISPONIBILĂ!

Accesați versiunea BETA a portalului european e-justiție și spuneți-ne cum vi se pare!

 
 

Cale de navigare

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Nationaal recht - Denemarken

Această pagină este o versiune realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Nu putem oferi nicio garanție în ceea ce privește calitatea traducerii.

Traducerea a fost evaluată ca fiind inacceptabilă

V-a fost utilă traducerea?

Deze pagina bevat informatie over het gerechtelijk apparaat in Denemarken.


Informatie over het Deense rechtsstelsel is te vinden op de website van het De link wordt in een nieuw venster geopend.ministerie van Justitie en op de website De link wordt in een nieuw venster geopend.van het Deense parlement.

Rechtsbronnen

De voornaamste rechtsbronnen in Denemarken zijn: Wetgeving, wetgeving en jurisprudentie.

De wetgeving is de voornaamste bron van wetgeving en wordt bekendgemaakt in de Lovtidende. Sinds 2008 is het Publicatieblad alleen in elektronische vorm beschikbaar. De wetgeving is onderverdeeld in wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen. Wetten worden vastgesteld door het Deense parlement, bevelen worden uitgevaardigd door de overheid en administratieve eisen worden door de autoriteiten afgedrukt.

Het Deense parlement is de enige instantie die bevoegd is om nieuwe wetgeving aan te nemen of bestaande wetgeving te wijzigen. Na goedkeuring kan de wetgeving alleen door het Deense parlement worden ingetrokken of gewijzigd.

Beslissingen van rechtbanken spelen ook een belangrijke rol bij de toepassing van de wet. Beslissingen van het hooggerechtshof zijn vaak belangrijker dan beslissingen van de lagere rechtbanken.

De voorbereidende wetgevende werkzaamheden, dat wil zeggen de voorbereidende wetgevende werkzaamheden tijdens de wetgevingsprocedure, vormen ook een belangrijk onderdeel van de toepassing van de wetgeving.

Juridische gegevensbanken

Het portaal voor juridische De link wordt in een nieuw venster geopend.informatie geeft burgers toegang tot:

  • wet- en regelgeving, verdragen en geconsolideerde wetgeving
  • Documenten van het Deense parlement
  • beheersbeslissingen
  • de besluiten van de Ombudsman.

Juridische informatie bevat alle toepasselijke wetgeving met ingang van 1 januari 1985 en alle wetgeving die na die datum is aangenomen.

Het is vrij de databank te gebruiken.


Deze tekst is automatisch vertaald. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van de vertaling.

Laatste update: 27/08/2019