Bezárás

MÁR ELÉRHETŐ A PORTÁL BÉTA VERZIÓJA!

Látogasson el az európai igazságügyi portál béta verziójának felületére, és mondja el nekünk, milyennek találja!

 
 

Navigációs útvonal

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Tagállami jog - Luxemburg

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata francia nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.

 

Ezen a nyelven nem áll rendelkezésre hivatalos fordítás.
Az oldal tartalmának a gépi fordítása megtekinthető itt. Figyelem: a gépi fordítás csakis általános tájékoztatási célt szolgál. A weboldal tulajdonosa nem vállal semminemű felelősséget a gépi fordítás minőségéért.

Ebben a fejezetben a különböző luxemburgi jogforrásokról adunk áttekintést.


Jogforrások

Normahierarchia

A „jogforrás” kifejezés igen szemléletes: a jog eredetére és keletkezésére utal.

Ma a legfőbb jogforrásoknak az alkotmányt és a törvényt tekinthetjük.

A luxemburgi alkotmány

Az első luxemburgi alkotmányt 1841-ben, két évvel Luxemburg 1839-ben bekövetkezett függetlenné válását követően fogadták el, majd ezt az 1848-as és az 1856-os alkotmány követte.

Luxemburg jelenlegi alkotmányát 1868. október 17-én fogadták el. Azóta a jelenlegi alkotmány szövegét többször módosították.

A luxemburgi alkotmány merev, írott alkotmány. Alapvető jellege következtében azonban az alkotmányt továbbra is nagyobb fokú változatlanság jellemzi, mint a rendes törvényeket.

A jelenlegi alkotmány 121 cikkből áll és tizenhárom fejezetre tagolódik. Az állam alkotmányos alapjait, az állampolgári jogok és szabadságok biztosítékait, valamint a közhatalom felépítését írja le.

 • I. fejezet: Az államról, az állam területéről és a nagyhercegről
 • II. fejezet: A szabadságokról és az alapvető jogokról
 • III. fejezet: A szuverenitásról
 • IV. fejezet: A Képviselői Kamaráról
 • V. fejezet: A Nagyhercegség kormányáról
 • Va. fejezet: Az Államtanácsról
 • VI. fejezet: Az igazságszolgáltatásról
 • VII. fejezet: A fegyveres erőkről
 • VIII. fejezet: Az államháztartásról
 • IX. fejezet: A települési önkormányzatokról
 • X. fejezet: A közintézményekről
 • XI. fejezet: Általános rendelkezések
 • XII. fejezet: Átmeneti és kiegészítő rendelkezések

A törvény mint jogforrás

A törvényhozási rendszer

A Luxemburgi Nagyhercegség törvényhozási rendszerében törvényt a A link új ablakot nyit megKépviselői Kamara (Chambre des députés) vagy a A link új ablakot nyit megkormány kezdeményezhet.

A kormány kezdeményezési jogát „kormánykezdeményezés”-nek hívják, és „törvénytervezetek” előterjesztése formájában valósul meg.

A Képviselői Kamara kezdeményezési jogát „parlamenti kezdeményezés”-nek hívják, és „törvényjavaslatok” előterjesztésében ölt testet.

Ezt követően a törvénytervezeteket vagy törvényjavaslatokat véleményezik az érdekelt szervezetek (szakmai kamarák), de mindenekelőtt az Államtanács (Conseil d’Etat). Az Államtanács véleményének kézhezvétele után a törvénytervezet vagy törvényjavaslat visszakerül a Képviselői Kamarához.

A luxemburgi egykamarás rendszerben a Képviselői Kamarának a tervezetről való szavazást követően másodszor is szavaznia kell a teljes szövegről úgy, hogy a két szavazás között legalább 3 hónapnak kell eltelnie, kivéve, ha a Képviselői Kamara és az Államtanács egyaránt úgy dönt, hogy a második képviselői kamarai szavazás elhagyható. A Képviselői Kamara által véglegesen megszavazott törvény csak a nagyherceg általi kihirdetéssel, valamint a „A link új ablakot nyit megMémorial”-ban (a Luxemburgi Nagyhercegség hivatalos közlönye) történő közzététellel jöhet létre.

A rendeletalkotási rendszer

Az Államtanács reformjáról szóló 1996. július 12-i törvény 2. cikke értelmében a törvények és a nemzetközi szerződések végrehajtására irányuló rendelettervezeteket csak az Államtanács véleményének kikérése után lehet a nagyherceg elé terjeszteni.

A kormány azonban sürgős esetekben eltérhet ettől az általános szabálytól (amelyet a nagyherceg a kezdeményező miniszter által benyújtott, kellőképpen alátámasztott jelentés alapján mérlegel), és így mentesülhet az Államtanács véleményének kikérése alól. A sürgősségi eljárás alkalmazásának mindazonáltal kivételes esetekre kell korlátozódnia.

Amikor egy törvény kifejezetten megköveteli, hogy a törvény végrehajtási rendeleteinek elfogadásához ki kell kérni az Államtanács véleményét, semmilyen esetben nem lehet a sürgősségi eljárást alkalmazni. Ugyanez vonatkozik az olyan rendelettervezetek módosítására is, amelyekről az Államtanács már kiadott egy első véleményt.

Miként a törvények esetében is, az Államtanács indokolással ellátott jelentés formájában fogalmazza meg véleményét a rendelettervezetekről; e jelentés általános megfontolásokat, valamint a tervezet szövegének vizsgálatát, és adott esetben ellentervezetet tartalmaz.

Az Államtanács a rendelettervezetek tartalmát és formáját vizsgálja, valamint azt, hogy a rendelettervezet megfelel-e a magasabb szintű jogi normáknak.

Jogi adatbázisok

A A link új ablakot nyit megLégilux weboldal a Luxemburgi Nagyhercegség internetes jogi portálja.

A portálon keresztül elérhetők a luxemburgi jogszabályok, egyrészt a „Mémorial A”-ban közzétett jogszabályszövegek formájában, másrészt egységes szerkezetű szövegek formájában, amelyek főként törvénykönyvekben és jogszabály-gyűjteményekben találhatók.

A webhely három fő részre tagozódik, melyek a következők:

 • A A link új ablakot nyit megjogalkotási rész (Espace Législatif) a luxemburgi jogszabályokhoz kapcsolódó közzétételeket tartalmazza, valamint egyéb közzétett dokumentumokat és egységes szerkezetbe foglalt szövegeket.
 • A A link új ablakot nyit megközigazgatási rész (Espace Administratif) az ún. „közigazgatási” kiadványokat tartalmazza. Elsősorban a „Mémorial B” köteteit, valamint az Annuaire Officiel d'Administration et de Législation-t (a közigazgatással és a kapcsolódó jogszabályokkal foglalkozó hivatalos kiadvány).
 • A A link új ablakot nyit meggazdasági társaságokkal és egyesülésekkel foglalkozó rész (Espace des Sociétés & Associations) a gazdasági társaságokra, egyesületekre és nonprofit alapítványokra vonatkozó közzétételeket tartalmazó „Mémorial C” köteteiből áll.

Ingyenes-e az adatbázisokhoz való hozzáférés?

Igen, az adatbázisokhoz való hozzáférés ingyenes.

Kapcsolódó linkek

A link új ablakot nyit megLégilux honlap

A link új ablakot nyit megIgazságügyi Minisztérium


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

Utolsó frissítés: 20/12/2018