Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

Διαδρομή πλοήγησης

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Εθνικό δίκαιο - Λουξεµβούργο

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γαλλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

 

Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Στη σελίδα αυτή γίνεται ανασκόπηση των διαφόρων πηγών δικαίου του Λουξεμβούργου.


Πηγές δικαίου

Η ιεραρχία των κανόνων

Η έκφραση «πηγές του δικαίου» είναι περιγραφική: αναφέρεται στην πρώτη εμφάνιση και την προέλευση του δικαίου.

Σήμερα, κυριότερες πηγές του δικαίου μπορούν να θεωρηθούν το Σύνταγμα και ο νόμος.

Το Σύνταγμα του Λουξεμβούργου

Το πρώτο Σύνταγμα του Λουξεμβούργου συντάχθηκε το 1841, δυο χρόνια μετά την ανεξαρτησία της χώρας το 1839. Ακολούθησαν τα Συντάγματα του 1848 και του 1856.

Το ισχύον Σύνταγμα του Λουξεμβούργου χρονολογείται από τις 17 Οκτωβρίου 1868. Έκτοτε, το ισχύον Σύνταγμα υπέστη πολλές αναθεωρήσεις.

Το Σύνταγμα του Λουξεμβούργου είναι γραπτό σύνταγμα αυστηρού τύπου. Λόγω του θεμελιώδους χαρακτήρα του, όμως, παρουσιάζει μεγαλύτερη σταθερότητα από τους συνηθισμένους νόμους.

Το ισχύον Σύνταγμα αποτελείται από 121 άρθρα που χωρίζονται σε δεκατρία κεφάλαια, τα οποία αναφέρονται στις θεμελιώδεις βάσεις του κράτους, στην προάσπιση των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των πολιτών και στην οργάνωση των δημόσιων εξουσιών.

 • Κεφάλαιο I:  Περί του κράτους, της επικράτειας και του Μεγάλου Δούκα
 • Κεφάλαιο II:  Περί των δημόσιων ελευθεριών και των θεμελιωδών δικαιωμάτων
 • Κεφάλαιο III:  Περί της εθνικής κυριαρχίας
 • Κεφάλαιο IV:  Περί του Κοινοβουλίου
 • Κεφάλαιο V:  Περί της κυβέρνησης του Μεγάλου Δουκάτου
 • Κεφάλαιο V α:  Περί του Συμβουλίου της Επικρατείας (Conseil d'Etat)
 • Κεφάλαιο VI:  Περί της δικαιοσύνης
 • Κεφάλαιο VII:  Περί της δημόσιας δύναμης
 • Κεφάλαιο VIII:  Περί των οικονομικών
 • Κεφάλαιο IX:  Περί των κοινοτήτων
 • Κεφάλαιο X:  Περί των δημόσιων οργανισμών
 • Κεφάλαιο XI: Γενικές διατάξεις
 • Κεφάλαιο XII:  Μεταβατικές και συμπληρωματικές διατάξεις.

Ο νόμος ως πηγή του δικαίου

Νομοθετικό σύστημα

Στο νομοθετικό σύστημα του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου η νομοθετική πρωτοβουλία μπορεί να προέλθει από το Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΚοινοβούλιο ή από την Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροκυβέρνηση.

Το δικαίωμα πρωτοβουλίας της κυβέρνησης αποκαλείται «κυβερνητική πρωτοβουλία» και ασκείται με την υποβολή «σχεδίων νόμου».

Το δικαίωμα πρωτοβουλίας του Κοινοβουλίου αποκαλείται «κοινοβουλευτική πρωτοβουλία» και ασκείται με την υποβολή «προτάσεων νόμου».

Στη συνέχεια, γι' αυτά τα σχέδια ή προτάσεις νόμου, ζητείται η γνώμη των διάφορων ενδιαφερόμενων φορέων (επαγγελματικά επιμελητήρια), αλλά κυρίως η γνώμη του Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΣυμβουλίου της Επικρατείας. Αφού ληφθεί η γνώμη του Συμβουλίου της Επικρατείας, το σχέδιο ή η πρόταση νόμου επιστρέφει στο Κοινοβούλιο.

Στο σύστημα του Λουξεμβούργου, με κοινοβούλιο που αποτελείται από ένα μόνο Σώμα, το Κοινοβούλιο πρέπει, μετά την ψήφιση του σχεδίου, να αποφανθεί άλλη μια φορά για το σύνολο του κειμένου, μετά από χρονικό διάστημα τουλάχιστον 3 μηνών, εκτός αν το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Επικρατείας αποφασίσουν και τα δύο ότι δεν απαιτείται δεύτερη ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο. Κατόπιν της οριστικής ψήφισης του νόμου από το Κοινοβούλιο, η διαδικασία ολοκληρώνεται μόνο μετά την κύρωσή του από το Μεγάλο Δούκα και τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα (Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροMémorial).

Κανονιστικό σύστημα

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του νόμου της 12ης Ιουλίου 1996 για τη μεταρρύθμιση του Συμβουλίου της Επικρατείας, κανένα σχέδιο κανονισμού που εκδίδεται για την εκτέλεση των νόμων και των συνθηκών δεν μπορεί να υποβληθεί στο Μεγάλο Δούκα πριν εκδοθεί γνώμη του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Εντούτοις, η κυβέρνηση μπορεί να μην εφαρμόσει αυτόν τον κανόνα σε επείγουσες περιστάσεις (το επείγον εκτιμάται από το Μεγάλο Δούκα βάσει δεόντως αιτιολογημένης έκθεσης του αρμόδιου υπουργού) και να μη ζητήσει τη γνώμη του ανώτατου αυτού Σώματος. Η προσφυγή σε αυτή τη διαδικασία επείγοντος, εντούτοις, περιορίζεται σε εξαιρετικές μόνο περιπτώσεις.

Εξάλλου, αν ένας νόμος απαιτεί ρητώς γνώμη του Συμβουλίου της Επικρατείας για τους κανονισμούς που εκδίδονται για την εκτέλεσή του, η διαδικασία επείγοντος δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε καμία περίπτωση. Το ίδιο ισχύει για τις τροποποιήσεις σχεδίου κανονισμού για τον οποίο έχει ήδη εκδοθεί γνώμη του ανώτατου αυτού Σώματος.

Όπως και στην περίπτωση των νόμων, η γνώμη του Συμβουλίου της Επικρατείας για τα σχέδια κανονισμού εκδίδεται υπό μορφή αιτιολογημένης έκθεσης που περιλαμβάνει γενικές εκτιμήσεις, εξέταση του κειμένου του σχεδίου και, εφόσον απαιτείται, νέο σχέδιο.

Το Συμβούλιο της Επικρατείας εξετάζει την ουσία και τον τύπο των σχεδίων κανονισμού, καθώς και τη συμβατότητα του κανονισμού με υπέρτερης ισχύος κανόνες δικαίου.

Νομικές βάσεις δεδομένων

Ο δικτυακός τόπος Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροLégilux είναι η νομική δικτυακή πύλη της κυβέρνησης του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου.

Επιτρέπει την πρόσβαση στη νομολογία του Λουξεμβούργου είτε υπό τη μορφή των κειμένων όπως δημοσιεύονται στο τεύχος Α του Mémorial, είτε υπό τη μορφή κωδικοποιημένων κειμένων που περιλαμβάνονται κατά μεγάλο μέρος στους Κώδικες και στις Συλλογές Νομοθεσίας.

Ο δικτυακός τόπος υποδιαιρείται σε τρεις κύριους τομείς:

 • Ο Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρονομοθετικός τομέας περιλαμβάνει τις δημοσιεύσεις που αφορούν τη νομοθεσία του Λουξεμβούργου, διάφορες άλλες δημοσιεύσεις, καθώς και κωδικοποιημένα κείμενα.
 • Ο Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροδιοικητικός τομέας περιλαμβάνει τις λεγόμενες «διοικητικές» δημοσιεύσεις. Πρόκειται κυρίως για τις συλλογές του τεύχους Β του Mémorial, καθώς και για το Επίσημο Ευρετήριο Διοίκησης και Νομοθεσίας.
 • Ο Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροτομέας εταιρειών και σωματείων περιλαμβάνει τις συλλογές του τεύχους Γ του Mémorial και δημοσιεύσεις που αφορούν τις εμπορικές εταιρείες και τα μη κερδοσκοπικά σωματεία και ιδρύματα.

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων;

Ναι, η πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων παρέχεται δωρεάν.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΔικτυακός τόπος Légilux

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΥπουργείο Δικαιοσύνης


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 20/12/2018