Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

Navigatsioonitee

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Liikmesriigi õigus - Rootsi

See lehekülg on masintõlgitud ja selle kvaliteet ei ole tagatud.

Tõlke hinnanguline kvaliteet: ebausaldusväärne

Kas Teie arvates on see tõlge kasulik?

Sellel lehel antakse teavet Rootsi õigussüsteemi kohta.


Õigusallikad

Rootsis on neli peamist õigusallikat: õigusaktid, ettevalmistavad seadusandlikud materjalid, kohtupraktika ja teaduskirjandus.

Kõige olulisemad õiguse allikad on põhikiri. Need avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas. Põhikiri on jagatud õigusaktideks, määrusteks ja määrusteks. Õigusaktide kohta teeb otsuse parlament, määruste kohta teeb otsuse valitsus ja määrused annavad välja ametiasutused.

Lingil klikates avaneb uus akenRootsi parlament on ainus avalik-õiguslik asutus, kellel on õigus võtta vastu uusi seadusi või muuta kehtivaid seadusi. Vastuvõetud õigusakte võib kehtetuks tunnistada või muuta üksnes Riksdagi uue otsusega.

Kohtute otsused ja kohtupraktika mängivad õiguse kohaldamisel olulist rolli. See kehtib eelkõige kõrgeimate kohtute, ülemkohtu ja kõrgeima halduskohtu otsuste kohta.

Õigusaktide eelnõudega seotud ettevalmistavat tööd, st õigusloomeprotsessi käigus koostatud tekste, kasutatakse ka õigusaktide kohaldamisel.

Otsustusprotsess

Tavaliselt teeb uue seaduse või õigusakti muudatuse ettepaneku valitsus. Enne seaduseelnõu esitamist Riksdagile peab valitsus tavaliselt põhjalikult uurima erinevaid võimalusi. Sellele ülesandele on määratud eriuurimiskomisjon.

Enne kui Riksdag otsustab, kas seaduseelnõu vastu võtta, peavad Riksdagi liikmed ettepaneku parlamendikomisjonis läbi vaatama. On olemas viisteist komiteed, millest igaühel on oma vastutusala, näiteks transport või haridus.

Seejärel esitab komisjon Riksdagile aruande, mis sisaldab soovitusi otsuse kohta, et Riksdag peaks võtma vastu valitsuse ja Riksdagi liikmete ettepanekud. Seejärel arutavad eelnõud kõik Riksdagi liikmed, et teha lõplik otsus.

Valitsuse ülesanne on rakendada Riksdagi otsuseid ja tagada nende täitmine Riksdagi kavandatud viisil. Valitsusasutused, sealhulgas kõik ministeeriumid ja umbes 300 riigiasutust abistavad valitsust selle ülesande täitmisel.

Kõik seadused ja määrused on avaldatud Rootsi põhimääruses, mis on kättesaadav nii paberkandjal kui ka Internetis.

Õigusandmebaasid

Õigusteavet avaliku halduse kohta leiate Lingil klikates avaneb uus akenLagrummetist. Selle portaali kaudu on kättesaadavad lingid valitsuse, Riksdageni, kõrgemate kohtute ja valitsusasutuste õigusteabele.

Kõik seadused ja määrused avaldatakse Lingil klikates avaneb uus akenRootsi põhikirja veebisaidil.

Juurdepääs portaalidele on tasuta.


See on sisu masintõlge. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Viimati uuendatud: 23/11/2020