Ainult liikmetele

Taasta

Teave tsiviil- ja kaubandusasju käsitleva Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku registreeritud liikmetele


Kui olete tsiviilasju käsitleva Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku liige, on teil Lingil klikates avaneb uus akenselle lingi kaudu juurdepääs veebisaidile CIRCABC.

 

Kui soovite võtta ühendust oma riikliku kontaktpunktiga, klõpsake siin.


Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.

Viimati uuendatud: 06/10/2020