Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Ainult liikmetele


Teave tsiviil- ja kaubandusasju käsitleva Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku registreeritud liikmetele


Kui olete tsiviilasju käsitleva Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku liige, on teil Lingil klikates avaneb uus akenselle lingi kaudu juurdepääs veebisaidile CIRCABC.

 

Kui soovite võtta ühendust oma riikliku kontaktpunktiga, klõpsake siin.


Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.

Last update: 18/01/2019