Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Sekcia pre členov


Informácie pre registrovaných členov siete EJS-civil


Ak ste členom EJS-civil, prejdite na webové sídlo Centra komunikácie a informačných zdrojov pre verejnú správu, podnikateľov a občanov (CIRCABC) kliknutím na Odkaz sa zobrazí v novom oknetento odkaz.

 

Ak chcete kontaktovať vaše národné kontaktné miesto, kliknite sem.


Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.
Komisia momentálne aktualizuje časť obsahu týchto webových stránok v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Last update: 06/10/2020