menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Dla członków sieci


Informacje na potrzeby zarejestrowanych członków europejskiej sieci sądowej w sprawach cywilnych i handlowych


Link do Centrum zasobów dotyczących komunikacji i informacji dla organów administracji, przedsiębiorstw i obywateli (CIRCABC) przeznaczony dla członków europejskiej sieci sądowej w sprawach cywilnych znajduje się Link otworzy się w nowym oknietutaj.

 

Aby skontaktować się z krajowym punktem kontaktowym, proszę kliknąć tutaj.


Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.
W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Komisja dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Last update: 06/10/2020