Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Sekcia pre členov


Informácie pre registrovaných členov siete EJS-civil


Ak ste členom EJS-civil, prejdite na webové sídlo Centra komunikácie a informačných zdrojov pre verejnú správu, podnikateľov a občanov (CIRCABC) kliknutím na Odkaz sa zobrazí v novom oknetento odkaz.

 

Ak chcete kontaktovať vaše národné kontaktné miesto, kliknite sem.


Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.

Posledná aktualizácia: 06/10/2020