Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Finanční nároky


Při vymáhání dlužných částek v případech s přeshraničním prvkem lze uplatnit právo EU týkající se občanských a obchodních soudních sporů.


Finanční nároky

Tento oddíl popisuje

  • Evropský platební rozkaz - zjednodušený postup uplatňování přeshraničních peněžitých pohledávek uznaných žalovanou stranou
  • Evropské řízení o drobných pohledávkách - zjednodušený postup, který urychluje uplatňování přeshraničních pohledávek nepřesahujících 5 000 eur
  • Úpadek - formy ochrany na vnitrostátní úrovni a na úrovni EU v případě, že podniku, vůči němuž máte pohledávku, hrozí konkurz.

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.

Poslední aktualizace: 06/10/2020