Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

Navigatsioonitee

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Rahalised nõuded


Kui rahaline nõue on piiriülene, võib kasutada tsiviil- ja kaubandusvaidlusi reguleerivat ELi õigust.


Rahalised nõuded

Käesolevas rubriigis kirjeldatakse

  • Euroopa maksekäsku – lihtsustatud menetlus kostja poolt vaidlustamata piiriüleste rahaliste nõuete menetlemiseks
  • Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetlust – lihtsustatud menetlus piiriüleste kohtuvaidluste menetlemise kiirendamiseks, kui nõude väärtus ei ületa 5000 eurot
  • maksejõuetust – riiklikud ja ühenduse kaitseviisid juhtumiks, kui ettevõte, kellele teil on rahaline nõue, pankrotistub.

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.

Viimati uuendatud: 06/10/2020