Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

Navigācijas ceļš

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Naudas prasījumi


ES tiesību aktus par tiesvedību civillietās un komerclietās var izmantot ar pārrobežu jautājumiem saistītos gadījumos, lai prasītu naudu, ko kāds kādam ir parādā.


Naudas prasījumi

Šajā nodaļā ir iekļauta informācija par šādiem jēdzieniem:

  • Eiropas maksājuma rīkojums – vienkāršota procedūra pārrobežu naudas prasībām, ko atbildētājs neapstrīd;
  • Eiropas procedūra maza apmēra prasībām – vienkāršota procedūra, ar kuru paātrina tādu pārrobežu prasību izskatīšanu, kuras nepārsniedz 5000 euro;
  • maksātnespēja – valstu un Eiropas Savienības kārtība attiecībā uz aizsardzību tādos gadījumos, ja uzņēmumam, pret kuru jums ir prasība, draud bankrots.

Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.

Lapa atjaunināta: 06/10/2020