Sluiten

BÈTAVERSIE VAN HET PORTAAL NU BESCHIKBAAR!

Bezoek de bètaversie van het Europees e-justitieportaal en vertel ons wat u ervan vindt!

 
 

Kruimelpad

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Rikonoxximent reċiproku tal-penalitajiet finanzjarji

De tekst op deze pagina is een automatische vertaling. De kwaliteit wordt niet gegarandeerd.

De kwaliteit van deze vertaling werd beoordeeld als: goed

Vindt u deze vertaling nuttig?


Il-prinċipju ta’ rikonoxximent reċiproku jkopri wkoll l-eżekuzzjoni ta’ penali finanzjarji f’każijiet transkonfinali billi jiġi faċilitat l-infurzar ta’ tali penali fi Stat Membru li ma jkunx dak l-Istat li fih ġew imposti l-penali.


Il-liġi tal-UE, jiġifieri d-Deċiżjoni Qafas 2005/214/JHA tapplika l-prinċipju ta’ rikonoxximent reċiproku għal penali finanzjarji, li jippermettu lil awtorità ġudizzjarja jew amministrattiva li jitrasmettu penali finanzjarja direttament lil awtorità f’pajjiż ieħor tal-UE u li din is-sanzjoni rikonoxxuta u eżegwita mingħajr ebda formalità oħra.Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32005F0214

Dan il-prinċipju japplika għal kull reat li għalih jistgħu jiġu imposti penali finanzjarji u kontrolli ta’ kriminalità doppja tneħħew fir-rigward ta’ 39 reat elenkat (eż. parteċipazzjoni f’organizzazzjoni kriminali, terroriżmu, traffikar tal-bnedmin, stupru, serq, reati tat-traffiku fit-triq). Dawn is-sanzjonijiet għandhom ikunu imposti mill-awtoritajiet ġudizzjarji jew amministrattivi tal-Istati Membri u din id-deċiżjoni għandha tkun finali, jiġifieri ma jkunx hemm aktar il-possibiltà li jappellaw mid-deċiżjoni.

Deċiżjoni, flimkien ma’ ċertifikat (107 Kb) kif previst f’din id-Deċiżjoni [Qafas], jistgħu jiġu trasmessi lill-awtoritajiet kompetenti ta’ Stat Membru li fih il-persuna fiżika jew ġuridika li kontriha ttieħdet id-deċiżjoni għandha l-proprjetà jew id-dħul, hija normalment residenti jew li għandha s-sede reġistrata tagħha.fileDownload.do?id=e5112756-5a12-407f-9a49-0003763183ce Kull Stat Membru jinnomina wieħed (jew aktar) l-awtorità li tkun kompetenti skont il-liġi nazzjonali tiegħu għall-ġestjoni ta’ trasmissjoni ta’ deċiżjonijiet dwar penali finanzjarji f’sitwazzjoni transkonfinali.

Fl-Istat li fih din id-deċiżjoni ġiet trażmessa tista’ biss tirrifjuta li teżegwixxi d-deċiżjoni f’każijiet limitati (eż. jekk iċ-ċertifikat previst ma jiġix prodott, ma jkunx ikkompletat; il-penali finanzjarja hija taħt EUR 70; il-persuna kkonċernata ġiet magħmula b’limiti għal rimedju legali eċċ). (ċ) l-esekuzzjoni ta’ din id-deċiżjoni hija rregolata mil-liġi tal-Istat ta’ eżekuzzjoni. Hija tista’ timponi avviżi ta’ priġunerija jew penali oħrajn previsti mil-liġi nazzjonali f’każ ta’ nuqqas ta’ rkupru tal-penali finanzjarja. Flejjes li jinkisbu mill-infurzar ta’ deċiżjonijiet ser imorru għand l-Istat ta’ esekuzzjoni, sakemm ma jkunx miftiehem mod ieħor mill-Istati Membri rispettivi.

Għal aktar informazzjoni dettaljata dwar l-implimentazzjoni mill-Istati Membri differenti, jekk jogħġbok ikklikkja hawnhekk (se tiġi ridirett f’paġna dedikata tan-Netwerk Ġudizzjarju Ewropew f’materji kriminali).Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/libcategories.aspx?Id=25


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

Laatste update: 06/06/2017