Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Abipusis finansinių baudų pripažinimas

Ide o strojový preklad tejto stránky - vlastník webovej lokality neručí za jeho kvalitu.

Kvalita tohto prekladu bola ohodnotená ako: nespoľahlivá

Je podľa vás tento preklad užitočný?


Tarpusavio pripažinimo principas taip pat taikomas finansinių baudų vykdymui tarpvalstybiniais atvejais, palengvinant tokių baudų vykdymą kitoje valstybėje narėje nei ta, kurioje ji paskirta.


ES teisėje, t. y. Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasPamatiniame sprendime 2005/214/JHA, taikomas finansinių nuobaudų tarpusavio pripažinimo principas, pagal kurį teisminei arba administracinei institucijai suteikiama galimybė skirti finansinę nuobaudą tiesiogiai kitos ES šalies institucijai ir ta nuobauda gali būti pripažinta ir vykdoma be jokių papildomų formalumų.

Šis principas taikomas visoms nusikalstamoms veikoms, už kurias gali būti skiriamos finansinės baudos, o 39 sąraše išvardytų nusikalstamų veikų (dalyvavimas nusikalstamoje organizacijoje, terorizmas, prekyba žmonėmis, išžaginimas, vagystė, kelių eismo pažeidimai) atveju dvigubas baudžiamumas netikrinamas. Baudos turi būti paskirtos valstybių narių teisminių arba administracinių institucijų, o šis sprendimas turi būti galutinis, t. y. daugiau nebėra galimybės jo apskųsti.

LTKaip nurodyta Pamatiniame sprendime, sprendimą kartu su liudijimuPDF (107 Kb) galima perduoti valstybės narės, kurioje fizinis arba juridinis asmuo, dėl kurio buvo priimtas sprendimas, turi turto arba pajamų, kurioje fizinis asmuo įprastai gyvena arba kurioje yra juridinio asmens registruota buveinė, kompetentingoms institucijoms. Kiekviena valstybė narė paskiria vieną (ar daugiau) instituciją, kuri pagal jos nacionalinę teisę yra kompetentinga perduoti sprendimus dėl finansinių nuobaudų skyrimo tarpvalstybinėse bylose.2017 m., kai kurių valstybių narių iniciatyva buvo įgyvendintos Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas5 standartinės formos. Jos yra neprivalomo pobūdžio ir jomis siekiama palengvinti pamatiniame sprendime nustatytą tarpvalstybinių finansinių baudų vykdymo mechanizmą ir dėl to sumažėtų su procedūra susijusi finansinė ir administracinė našta.

Valstybė, kuriai buvo perduotas sprendimas, gali atsisakyti jį vykdyti tik retais atvejais (pvz., jei numatytas liudijimas nepateikiamas, yra neišsamus; finansinė bauda yra mažesnė nei 70 EUR; susijęs asmuo turėjo teisių gynimo priemonių ribas ir t. t.). Sprendimo vykdymą reglamentuoja vykdančiosios valstybės teisė. Finansinės baudos neišieškojimo atveju vykdančioji valstybė gali taikyti įkalinimo bausmę arba kitas nacionalinėje teisėje nustatytas sankcijas. Įvykdžius sprendimus gautos lėšos atitenka vykdančiajai valstybei, jei atitinkamos valstybės narės nėra susitarusios kitaip.

Išsamesnės informacijos apie įgyvendinimą skirtingose valstybėse narėse rasiteNuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas spustelėję šią nuorodą (būsite nukreipti į tam skirtą Europos teisminio tinklo baudžiamosiose bylose puslapį).


Tai teksto mašininis vertimas. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.

Posledná aktualizácia: 07/10/2019