Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Naudassodu savstarpēja atzīšana

Ide o strojový preklad tejto stránky - vlastník webovej lokality neručí za jeho kvalitu.

Kvalita tohto prekladu bola ohodnotená ako: nespoľahlivá

Je podľa vás tento preklad užitočný?


Savstarpējas atzīšanas princips attiecas arī uz finansiālo sankciju izpildi pārrobežu lietās, tādējādi veicinot šādu sankciju izpildi dalībvalstī, kas nav tā valsts, kurā sankcijas ir piemērotas.


ES tiesību akti, proti, Saite atveras jaunā logāPamatlēmums 2005/214/JHA, piemēro savstarpējas atzīšanas principu attiecībā uz finansiālām sankcijām, dodot iespēju tiesai vai administratīvai iestādei tieši nosūtīt finansiālu sodu iestādei citā ES valstī un panākt, lai sods tiktu atzīts un izpildīts bez papildu formalitātēm.

Šo principu piemēro visiem nodarījumiem, saistībā ar kuriem var piemērot finansiālas sankcijas, un dubultās sodāmības pārbaude ir atcelta attiecībā uz 39 uzskaitītiem nodarījumiem (piemēram, dalība kriminālā organizācijā, terorisms, cilvēku tirdzniecība, izvarošana, zādzības, ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumi). Sankcijas ir jāpiemēro dalībvalsts tiesu vai administratīvajām iestādēm, un lēmumam jābūt galīgam, t. i., nevar būt nekādu iespēju pārsūdzēt lēmumu.

Lēmumu kopā ar PamatlēmumāLV paredzēto apliecībuPDF (107 Kb) nosūta tās dalībvalsts kompetentajām iestādēm, kurā atrodas fiziskajai vai juridiskajai personai, par kuru ir pieņemts lēmums, piederošs īpašums vai ienākumi, kurā ir tās ierastā dzīvesvieta vai juridiskā adrese. Katra dalībvalsts izraugās vienu (vai vairākus) iestādi, kas saskaņā ar tās tiesību aktiem ir kompetenta pārvaldīt lēmumus par finanšu sodu izdošanu pārrobežu gadījumos.2017. gadā pēc dažu dalībvalstu iniciatīvas tika realizētas Saite atveras jaunā logā5 standartizētas veidlapas. To raksturs ir nesaistošs, un to mērķis ir atvieglot pamatlēmumā noteikto pārrobežu finanšu sodu izpildes mehānismu, un tas samazinātu ar procedūru saistīto finansiālo un administratīvo slogu.

Valsts, uz kuru nosūtīts lēmums, var atteikt lēmuma izpildi tika atsevišķos ierobežotos gadījumos (piemēram, ja paredzētā apliecība nav pievienota, tā ir nepilnīga; finansiāla sankcija ir mazāka par EUR 70; attiecīgajai personai bija ierobežojumi attiecībā uz tiesisko aizsardzību utt.). Lēmuma izpildi reglamentē izpildes valsts tiesību akti. Attiecīgā valsts var piemērot cietumsodu vai cita veida sankcijas, ja finansiālo sankciju nav iespējams izpildīt. Naudas līdzekļus, kas iegūti izpildot lēmumus, uzkrās izpildes valsts, ja vien starp attiecīgajām dalībvalstīm nebūs citas vienošanās.

Lai iegūtu sīkāku informāciju par īstenošanu dažādās dalībvalstīs, noklikšķiniet Saite atveras jaunā logā šeit (saite jūs aizvedīs uz šai tēmai veltītu Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla krimināllietās tīmekļa vietnes lapu).


Šis ir satura mašīntulkojums. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Posledná aktualizácia: 07/10/2019