Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Vzájomné uznávanie peňažných sankcií

Ide o strojový preklad tejto stránky - vlastník webovej lokality neručí za jeho kvalitu.

Kvalita tohto prekladu bola ohodnotená ako: nespoľahlivá

Je podľa vás tento preklad užitočný?


Zásada vzájomného uznávania sa vzťahuje aj na výkon peňažných sankcií v cezhraničných prípadoch uľahčiť výkon týchto sankcií v inom členskom štáte, ako je štát, v ktorom sú tresty uložené.


Právne predpisy EÚ, najmä rámcové rozhodnutie 2005/214/JHA uplatňuje zásadu vzájomného uznávania na peňažné sankcie, čo umožní súdnym alebo správnym orgánom zaslaná finančná sankcia priamo na orgán v inej krajine EÚ a aby mali uznať a vykonať túto sankciu, bez akýchkoľvek ďalších formalít.Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32005F0214

Zásada sa uplatňuje na všetky trestné činy, v súvislosti s ktorými sa môžu ukladať peňažné sankcie a kontroly obojstrannej trestnosti boli zrušené v súvislosti s 39 uvedených trestných činov (napr. účasť na zločinnom spolčení, terorizmus, obchodovanie s ľuďmi, znásilnenia, krádeže, dopravné priestupky). Sankcie musia byť uložené súdne alebo správne orgány členských štátov a toto rozhodnutie musí byť v konečnom znení, t. j. nie je možné odvolať sa proti rozhodnutiu.

Rozhodnutie spolu s osvedčením (107 Kb), ako sa ustanovuje v rámcovom rozhodnutí môže zaslať príslušným orgánom členského štátu, v ktorom má fyzická alebo právnická osoba, proti ktorej bolo prijaté rozhodnutie, má majetok alebo príjem, zvyčajné bydlisko alebo v ktorom má svoje registrované sídlo.fileDownload.do?id=e5112756-5a12-407f-9a49-0003763183ce Každý členský štát určí jeden (alebo viac) orgánu, ktorý podľa jeho vnútroštátneho práva príslušné na riadenie zasielanie rozhodnutí o vydaní finančných sankcií v cezhraničných prípadoch.

Štátu, do ktorého bolo rozhodnutie zaslané môže odmietnuť vykonať rozhodnutie len v obmedzenom počte prípadov (napr., ak osvedčenie stanovené nie je predložené, je neúplné; peňažná sankcia je nižší než 70 EUR; dotknutá osoba bola s limitmi pre právny prostriedok nápravy atď.). Výkon rozhodnutia sa riadi právom vykonávajúceho štátu. Môže uložiť trest odňatia slobody alebo iné sankcie ustanovené podľa vnútroštátneho práva sa v prípade neuhradenia finančnej pokuty. Finančné prostriedky získané z vykonania rozhodnutí pripadnú vykonávajúcemu štátu budú, pokiaľ to nie je inak dohodnuté príslušnými členskými štátmi.

Podrobnejšie informácie o tom, ako jednotlivé členské štáty vykonávajú rozhodnutie, kliknite sem (budete presmerovaní na príslušnú stránku Európskej justičnej siete v trestných veciach).Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/libcategories.aspx?Id=25


Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Posledná aktualizácia: 06/06/2017