Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Vzajemno priznavanje denarnih sankcij

Ide o strojový preklad tejto stránky - vlastník webovej lokality neručí za jeho kvalitu.

Kvalita tohto prekladu bola ohodnotená ako: nespoľahlivá

Je podľa vás tento preklad užitočný?


Načelo vzajemnega priznavanja zajema tudi izvrševanje denarnih kazni v čezmejnih primerih, tako da bi olajšali izvrševanje takšnih kazni v državah članicah, razen v državi, kjer je bila kazen izrečena.


Zakonodaja EU, zlasti Okvirni sklep 2005/214/JHA uveljavlja načelo vzajemnega priznavanja za denarne kazni, ki omogoča sodnim ali upravnim organom posreduje neposredno organu denarne kazni v drugi državi članici EU in da se to prizna in izvrši kazen brez dodatnih formalnosti.Povezava se odpre v novem oknuhttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32005F0214

Načelo se uporablja za vse kršitve, za katere se lahko izrečejo denarne kazni in obstoj identitete norme ne preverja glede na 39 naštetih kaznivih dejanj (npr. sodelovanje v kriminalni združbi, terorizem, trgovino z ljudmi, posilstva, kraje, prekrški v cestnem prometu). Kazni morajo določiti sodni ali upravni organi držav članic in te odločbe je treba končne, tj, ni več možnost pritožbe na odločitev.

Odločbo skupaj s potrdilom (107 Kb), kakor je določeno v okvirnem sklepu, se lahko posredujejo pristojnim organom države članice, v kateri ima fizična ali pravna oseba, zoper katero je bila izdana odločba, premoženje ali dohodke, tam običajno prebiva ali ima registriran sedež.fileDownload.do?id=e5112756-5a12-407f-9a49-0003763183ce Vsaka država članica imenuje enega (ali več) organ, ki v skladu z nacionalno zakonodajo pristojni za posredovanje odločitev o izdaji finančnih kazni v čezmejnih primerih.

Država, ki je predložila samo zavrne izvršitev odločbe v omejenih primerih (npr. če potrdila ni predloženo, je nepopolno; denarna kazen znaša manj kot 70 EUR; bila zadevna oseba, z roki za vložitev pravnega sredstva itd.). Izvršitev odločbe ureja pravo države izvršiteljice. Lahko naložijo zaporne kazni ali druge sankcije, ki so določene z nacionalno zakonodajo, v primeru neizterjano denarno kazen. Prihodek od izvršbe odločb pripada državi izvršiteljici, razen če ni drugače dogovorjeno s strani zadevnih držav članic.

Za podrobnejše informacije o izvajanju v različnih državah članicah kliknite tukaj (preusmerjeni boste na spletno stran Evropske pravosodne mreže v kazenskih zadevah).Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/libcategories.aspx?Id=25


To je strojno prevedena različica vsebine. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Posledná aktualizácia: 06/06/2017