Sti

  • Startside
  • ...
  • ...
  • Gensidig anerkendelse af kontrolforanstaltninger forud for domsafsigelse

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Gensidig anerkendelse af kontrolforanstaltninger forud for domsafsigelse


Overdreven brug og varighed af varetægtsfængslinger er en af hovedårsagerne til overfyldte fængsler. Hvis der er risiko for flugt, varetægtsfængsler man ofte mistænkte, som ikke er bosiddende i den medlemsstat, hvor retssagen skal finde sted, mens der træffes alternative foranstaltninger (uden for fængslet) for mistænkte, der bor i den medlemsstat, hvor retssagen skal foregå.


Grænseoverskridende tilsyn med alternative foranstaltninger til varetægtsfængsling (uden for fængslet)

Det følger af almindelige retsprincipper, at varetægtsfængsling skal betragtes som en ekstraordinær foranstaltning, og der skal så vidt muligt gøres brug af alternative tilsynsforanstaltninger (uden for fængslet). EU-borgere, der er mistænkt for en lovovertrædelse i en anden medlemsstat, er indtil nu sjældent kommet i betragtning til sådanne alternative foranstaltninger, da de som regel ikke har bopæl i den medlemsstat, hvor de er mistænkt for et strafbart forhold.

Link åbner i nyt vindueRammeafgørelsen fra 2009 om tilsynsforanstaltninger som et alternativ til varetægtsfængsling gør det muligt for EU's medlemsstater gensidigt at anerkende alternative tilsynsforanstaltninger (uden for fængslet), der anordnes inden retssagen.

En græsk dommer kan f.eks. afsige en kendelse om, at en svensker, der er mistænkt for at have begået en strafbar handling i Grækenland, melder sig på sin lokale politistation i Sverige to gange om måneden i stedet for at gøre det i Grækenland. Dette medfører betydelige besparelser og bidrager til at nedbringe antallet af varetægtsfængslede i EU som helhed. Samtidig forstærker det inden for EU retten til frihed og princippet om, at man er uskyldig, indtil det modsatte er bevist, og reducerer risikoen for forskelsbehandling af mistænkte, der ikke bor i det land, hvor de er mistænkt for at have begået en strafbar handling.

Hvis den mistænkte ved retssagens begyndelse nægter at give møde i sagen, kan den pågældende under tvang (ved hjælp af en europæisk arrestordre) blive overført til den medlemsstat, hvor retssagen skal finde sted.

Medlemsstaternes frist for at gennemføre disse regler i national ret udløb den 1. december 2012.

For at få flere oplysninger om gennemførelsen i de forskellige medlemsstater, klik Link åbner i nyt vindueher.


Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.

Sidste opdatering: 22/07/2015