Sti

  • Startside
  • ...
  • ...
  • Gensidig anerkendelse af kontrolforanstaltninger forud for domsafsigelse

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Gensidig anerkendelse af kontrolforanstaltninger forud for domsafsigelse

Maksimeret version Udskriv

Overdreven brug og varighed af varetægtsfængslinger er en af hovedårsagerne til overfyldte fængsler. Hvis der er risiko for flugt, varetægtsfængsler man ofte mistænkte, som ikke er bosiddende i den medlemsstat, hvor retssagen skal foregå, mens der træffes alternative foranstaltninger (uden for fængslet) for mistænkte, der bor i den medlemsstat, hvor retssagen skal foregå.


I henhold til de almindelige retsprincipper skal varetægtsfængsling betragtes som en ekstraordinær foranstaltning, og der skal så vidt muligt gøres brug af alternative tilsynsforanstaltninger (uden for fængslet). De forskellige alternativer til varetægtsfængsling, som findes i henhold til national ret (f.eks. at den mistænkte regelmæssigt melder sig hos politiet eller forbydes at forlade landet), kan p.t. ikke udføres på tværs af grænserne, da medlemsstaterne ikke anerkender retsafgørelser af denne type, der er truffet i en anden medlemsstat.

Grænseoverskridende tilsyn med alternative foranstaltninger til varetægtsfængsling (uden for fængslet)

Link åbner i nyt vindueRammeafgørelsen fra 2009 om kontrolforanstaltninger som et alternativ til varetægtsfængsling (den europæiske kontrolordre) giver EU-medlemsstaterne mulighed for gensidigt at anerkende alternative ikke-frihedsberøvende kontrolforanstaltninger forud for domsafsigelse. En græsk dommer kan f.eks. afsige en kendelse om, at en svensker, der er mistænkt for at have begået en forbrydelse i Grækenland, skal melde sig på sin lokale politistation i Sverige to gange om måneden i stedet for at gøre det i Grækenland. Dette reducerer omkostningerne og bidrager til at nedbringe antallet af varetægtsfængslede i EU som helhed. Samtidig forstærker det retten til frihed og princippet om, at man er uskyldig, indtil det modsatte er bevist, og reducerer risikoen for forskelsbehandling af mistænkte, der ikke bor i det land, hvor de er mistænkt for at have begået en forbrydelse.

Hvis den mistænkte ved retssagens begyndelse nægter at deltage frivilligt, kan den pågældende under tvang blive overført til den medlemsstat, hvor retssagen skal foregå.

Medlemsstaterne havde indtil den 1. december 2012 til at gennemføre dette i deres nationale lovgivning.


Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.

Sidste opdatering: 08/05/2014