Взаимно признаване на мерки за осигуряване на защита по граждански дела

Restore

Национална информация относно Регламент (ЕС) № 606/2013


Обща информация

С Връзката отваря нов прозорецРегламент (ЕС) № 606/2013 относно взаимното признаване на мерки за осигуряване на защита по граждански дела е установен механизъм за пряко признаване между държавите членки на заповедите за защита, издадени като гражданскоправна мярка.

Следователно, ако се ползвате от гражданскоправна заповед за защита, издадена в държавата членка по местоживеенето Ви, можете да се позовете на нея пряко в другите държави членки като представите на компетентните органи Връзката отваря нов прозорецудостоверение за правата Ви.

Регламентът се прилага от 11 януари 2015 г.

Моля, изберете знаме, за да получите подробна информация за съответната страна.

Повече информация относно взаимното признаване на мерките за осигуряване на защита можете да намерите на специалната страница по темата.


Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.

Последна актуализация: 09/10/2020