Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

Διαδρομή πλοήγησης

  • Αρχική σελίδα
  • ...
  • Αμοιβαία αναγνώριση μέτρων προστασίας σε αστικές υποθέσεις

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Αμοιβαία αναγνώριση μέτρων προστασίας σε αστικές υποθέσεις

Εθνικές πληροφορίες σχετικά με τον κανονισμό αριθ. 606/2013


Γενικές πληροφορίες

Ο Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροκανονισμός (ΕΕ) αριθ. 606/2013 για την αμοιβαία αναγνώριση μέτρων προστασίας σε αστικές υποθέσεις καθιερώνει ένα μηχανισμό που επιτρέπει την άμεση αναγνώριση των εντολών προστασίας που εκδίδονται ως μέτρο αστικού δικαίου μεταξύ κρατών μελών.

Επομένως, εάν διαθέτετε εντολή προστασίας αστικού δικαίου που έχει εκδοθεί στο κράτος μέλος της διαμονής σας, μπορείτε να την επικαλεσθείτε απευθείας σε άλλα κράτη μέλη, προσκομίζοντας στις αρμόδιες αρχές Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροπιστοποιητικό, το οποίο πιστοποιεί τα δικαιώματά σας.

Ο κανονισμός εφαρμόζεται από τις 11 Ιανουαρίου 2015.

Επιλέξτε τη σημαία της χώρας που σας ενδιαφέρει για περισσότερες πληροφορίες.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση των μέτρων προστασίας μπορείτε να βρείτε στην ειδική σελίδα.


Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.

Τελευταία επικαιροποίηση: 09/10/2020