Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

Navigation path

  • Home
  • ...
  • Mutual recognition of protection measures in civil matters

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Взаимно признаване на мерки за осигуряване на защита по граждански дела

Национална информация относно Регламент (ЕС) № 606/2013


Обща информация

С Връзката отваря нов прозорецРегламент (ЕС) № 606/2013 относно взаимното признаване на мерки за осигуряване на защита по граждански дела е установен механизъм за пряко признаване между държавите членки на заповедите за защита, издадени като гражданскоправна мярка.

Следователно, ако се ползвате от гражданскоправна заповед за защита, издадена в държавата членка по местоживеенето Ви, можете да се позовете на нея пряко в другите държави членки като представите на компетентните органи Връзката отваря нов прозорецудостоверение за правата Ви.

Регламентът се прилага от 11 януари 2015 г.

Моля, изберете знаме, за да получите подробна информация за съответната страна.

Повече информация относно взаимното признаване на мерките за осигуряване на защита можете да намерите на специалната страница по темата.


Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.

Последна актуализация: 09/10/2020