Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

Navigation path

  • Home
  • ...
  • Mutual recognition of protection measures in civil matters

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Tsiviilasjades määratud kaitsemeetmete vastastikune tunnustamine

Riigi teave seoses määrusega (EL) nr 606/2013


Üldine teave

Lingil klikates avaneb uus akenMääruses (EL) nr 606/2013 tsiviilasjades määratud kaitsemeetmete vastastikuse tunnustamise kohta on ette nähtud mehhanism, mis võimaldab liikmesriikide vahel otseselt tunnustada tsiviilõigusliku meetmena välja antud lähenemiskeeldu.

Seega kui isiku kasuks on päritoluliikmesriigis tsiviilõigusliku meetmena antud välja lähenemiskeeld, võib sellele otseselt tugineda ka mõnes muus liikmesriigis, esitades pädevatele ametiasutustele Lingil klikates avaneb uus akentõendi oma õiguste kohta.

Määrust kohaldatakse alates 11. jaanuarist 2015.

Riigi kohta üksikasjaliku teabe saamiseks klõpsake paremas servas selle lipukesel.

Rohkem teavet kaitsemeetmete vastastikuse tunnustamise kohta võib leida spetsiaalselt selleks loodud veebilehelt.


Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.

Viimati uuendatud: 09/10/2020