Apsaugos priemonių tarpusavio pripažinimas civilinėse bylose - Ispanija


17 straipsnis - Informacija, su kuria gali susipažinti visuomenė

18 straipsnis a(i) punktas. - valdžios institucijas, kurios yra kompetentingos paskirti apsaugos priemones ir išduoti pažymas pagal 5 straipsnį

18 straipsnis a(ii) punktas. - valdžios institucijas, kurių turi būti prašoma taikyti kitoje valstybėje narėje paskirtą apsaugos priemonę ir (arba) kurios yra kompetentingos vykdyti tokią priemonę

18 straipsnis a(iii) punktas.- valdžios institucijas, kurios yra kompetentingos atlikti apsaugos priemonių patikslinimą pagal 11 straipsnio 1 dalį

18 straipsnis a(iv) punktas. - teismus, kuriems pagal 13 straipsnį turi būti pateiktas prašymas dėl atsisakymo pripažinti ir, jeigu taikytina, vykdyti apsaugos priemonę

18 straipsnis b punktas. - priimtiną vertimo kalbą ar kalbas, kaip nurodyta 16 straipsnio 1 dalyje

17 straipsnis - Informacija, su kuria gali susipažinti visuomenė

Netaikoma.

Ispanijoje nėra apsaugos orderių, tokių kaip aprašytieji Reglamente (ES) Nr. 606/2013, tad nėra ir kompetentingų teisminių institucijų, kurios galėtų išduoti tokius orderius ir pažymas, nustatytas minėto reglamento 5 straipsnyje.

18 straipsnis a(i) punktas. - valdžios institucijas, kurios yra kompetentingos paskirti apsaugos priemones ir išduoti pažymas pagal 5 straipsnį

Netaikoma.

Ispanijoje nėra apsaugos orderių, tokių kaip aprašytieji Reglamente (ES) Nr. 606/2013, todėl nėra ir kompetentingų teisminių institucijų, kurios išduotų tokius orderius ir pažymas, nustatytas minėto reglamento 5 straipsnyje.

18 straipsnis a(ii) punktas. - valdžios institucijas, kurių turi būti prašoma taikyti kitoje valstybėje narėje paskirtą apsaugos priemonę ir (arba) kurios yra kompetentingos vykdyti tokią priemonę

Nukentėjusiojo nuolatinės gyvenamosios vietos pirmosios instancijos teismas arba, kai taikoma, Šeimos bylų teismas.

18 straipsnis a(iii) punktas.- valdžios institucijas, kurios yra kompetentingos atlikti apsaugos priemonių patikslinimą pagal 11 straipsnio 1 dalį

Nukentėjusiojo nuolatinės gyvenamosios vietos pirmosios instancijos teismas arba, kai taikoma, Šeimos bylų teismas.

18 straipsnis a(iv) punktas. - teismus, kuriems pagal 13 straipsnį turi būti pateiktas prašymas dėl atsisakymo pripažinti ir, jeigu taikytina, vykdyti apsaugos priemonę

Provincijos teismas.

18 straipsnis b punktas. - priimtiną vertimo kalbą ar kalbas, kaip nurodyta 16 straipsnio 1 dalyje

Ispanų.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 17/07/2019