Sulje

UUSI BETA-VERSIO ON NYT KÄYTETTÄVISSÄ!

Tutustu Euroopan oikeusportaaliin uuteen beta-versioon ja anna siitä palautetta!

 
 

Navigointipolku

  • Etusivu
  • ...
  • Yksityisoikeuden alalla määrättyjen suojelutoimenpiteiden vastavuoroinen tunnust

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Yksityisoikeuden alalla määrättyjen suojelutoimenpiteiden vastavuoroinen tunnust - Luxemburg


18 artikla a(i) alakohta - viranomaiset, jotka ovat toimivaltaisia määräämään suojelutoimenpiteitä ja myöntämään todistuksia 5 artiklan mukaisesti

18 artikla a(ii) alakohta - viranomaiset, joissa toisessa jäsenvaltiossa määrättyyn suojelutoimenpiteeseen on vedottava ja/tai jotka ovat toimivaltaisia panemaan tällaisen toimenpiteen täytäntöön

18 artikla a(iii) alakohta - viranomaiset, jotka ovat toimivaltaisia tekemään tarkistuksia suojelutoimenpiteisiin 11 artiklan 1 kohdan mukaisesti

18 artikla a(iv) alakohta - tuomioistuimet, joille pyyntö tunnustamisen ja tarvittaessa täytäntöönpanon epäämisestä on toimitettava 13 artiklan mukaisesti

18 artikla b alakohta - kieli, joka, tai kielet, jotka on hyväksytty 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen käännösten osalta

18 artikla a(i) alakohta - viranomaiset, jotka ovat toimivaltaisia määräämään suojelutoimenpiteitä ja myöntämään todistuksia 5 artiklan mukaisesti

Viranomaiset, jotka ovat toimivaltaisia määräämään suojelutoimenpiteitä:

Syyttäjäviranomainen (perheväkivallasta 8 päivänä syyskuuta 2003 annetun lain, sellaisena kuin se on muutettuna, nojalla) ja piirituomioistuimen puheenjohtaja (uuden siviiliprosessilain 1017-1 – 1017-12 §:n nojalla)

Viranomaiset, jotka ovat toimivaltaisia myöntämään todistuksia:

Syyttäjäviranomainen (perheväkivallasta 8 päivänä syyskuuta 2003 annetun lain, sellaisena kuin se on muutettuna, nojalla) ja piirituomioistuimen puheenjohtaja (uuden siviiliprosessilain 1017-1 – 1017-12 §:n nojalla).

18 artikla a(ii) alakohta - viranomaiset, joissa toisessa jäsenvaltiossa määrättyyn suojelutoimenpiteeseen on vedottava ja/tai jotka ovat toimivaltaisia panemaan tällaisen toimenpiteen täytäntöön

Viranomaiset, joissa toisessa jäsenvaltiossa määrättyyn suojelutoimenpiteeseen on vedottava:

Syyttäjäviranomainen ja uhkasakkojen osalta piirituomioistuimen puheenjohtaja.

Viranomaiset, jotka ovat toimivaltaisia panemaan tällaisen toimenpiteen täytäntöön:

Syyttäjäviranomainen ja uhkasakkojen osalta piirituomioistuimen puheenjohtaja.

18 artikla a(iii) alakohta - viranomaiset, jotka ovat toimivaltaisia tekemään tarkistuksia suojelutoimenpiteisiin 11 artiklan 1 kohdan mukaisesti

Viranomainen, joka on toimivaltainen tekemään tarkistuksia suojelutoimenpiteisiin 11 artiklan 1 kohdan mukaisesti:

Välitoimiasiassa päätöksen tekevän piirituomioistuimen puheenjohtaja.

18 artikla a(iv) alakohta - tuomioistuimet, joille pyyntö tunnustamisen ja tarvittaessa täytäntöönpanon epäämisestä on toimitettava 13 artiklan mukaisesti

Pyyntö tunnustamisen epäämisestä on toimitettava 13 artiklan mukaisesti välitoimiasiassa päätöksen tekevän piirituomioistuimen puheenjohtajalle.

Pyyntö täytäntöönpanon epäämisestä on toimitettava 13 artiklan mukaisesti välitoimiasiassa päätöksen tekevän piirituomioistuimen puheenjohtajalle.

18 artikla b alakohta - kieli, joka, tai kielet, jotka on hyväksytty 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen käännösten osalta

Luxemburg hyväksyy ranskan ja saksan kielen.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 02/02/2021