Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

Navigacijski put

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Uzajamno priznavanje zaštitnih mjera u građanskim stvarima - Latvija


Članak 17. - Informacije dostupne javnosti

Članak 18. točka (a)(i) - tijela koja su nadležna za određivanje zaštitnih mjera i izdavanje potvrda u skladu s člankom 5.

Članak 18. točka (a)(ii) - tijela pred kojima se na zaštitnu mjeru određenu u drugoj državi članici potrebno pozivati i/ili koja su nadležna za izvršenje te mjere

Članak 18. točka (a)(iii) - tijela koja su nadležna za provedbu prilagodbe zaštitnih mjera u skladu s člankom 11. stavkom 1.

Članak 18. točka (a)(iv) - sudovi kojima treba podnijeti zahtjev za odbijanje priznavanja i, ako je to potrebno, izvršenja u skladu s člankom 13.

Članak 18. točka (b) - jezik ili jezici koji su prihvaćeni za prijevode, kako je navedeno u članku 16. stavku 1

Članak 17. - Informacije dostupne javnosti

Pravila i postupci primjenjivi na zaštitne mjere u građanskim stvarima uređeni su Zakonom o građanskom postupku.

Članak 18. točka (a)(i) - tijela koja su nadležna za određivanje zaštitnih mjera i izdavanje potvrda u skladu s člankom 5.

Tijela koja su u Latviji nadležna za određivanje zaštitnih mjera i izdavanje potvrda su okružni (ili gradski) sudovi (članak 541.1 stavak 4.5) Zakona o građanskom postupku.

Članak 18. točka (a)(ii) - tijela pred kojima se na zaštitnu mjeru određenu u drugoj državi članici potrebno pozivati i/ili koja su nadležna za izvršenje te mjere

Tijela nadležna za izvršenje zaštitne mjere određene u drugoj državi članici su okružni (ili gradski) sudovi u mjestu u kojem se odluka treba izvršiti ili u mjestu prijavljenog boravišta tuženika, a ako ta mjesta nisu poznata, u mjestu stvarnog boravišta tuženika ili u mjestu u kojem tuženik ima registrirano sjedište (članak 651.3 stavak 1. Zakona o građanskom postupku).

Članak 18. točka (a)(iii) - tijela koja su nadležna za provedbu prilagodbe zaštitnih mjera u skladu s člankom 11. stavkom 1.

Tijela nadležna za provedbu prilagodbe zaštitnih mjera su okružni (ili gradski) sudovi nadležni za izvršenje tih mjera (članak 651.5 stavak 2. Zakona o građanskom postupku).

Članak 18. točka (a)(iv) - sudovi kojima treba podnijeti zahtjev za odbijanje priznavanja i, ako je to potrebno, izvršenja u skladu s člankom 13.

To su okružni (ili gradski) sudovi u čijoj se nadležnosti treba izvršiti zaštitna mjera određena odlukom stranog suda (članak 644.3 stavak 4.3 Zakona o građanskom postupku).

Članak 18. točka (b) - jezik ili jezici koji su prihvaćeni za prijevode, kako je navedeno u članku 16. stavku 1

Sve transliteracije ili prijevodi propisani tom Uredbom moraju biti na službeni jezik Republike Latvije, tj. latvijski.


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Posljednji put ažurirano: 02/06/2020