Kruimelpad

  • Home
  • ...
  • Wederzijdse erkenning van beschermingsmaatregelen in burgerlijke zaken

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Wederzijdse erkenning van beschermingsmaatregelen in burgerlijke zaken

Nationale informatie over Verordening (EU) 606/2013


Algemene informatie

Bij De link wordt in een nieuw venster geopend.Verordening (EU) nr. 606/2013 betreffende de wederzijdse erkenning van beschermingsmaatregelen in burgerlijke zaken is een mechanisme ingesteld dat ervoor zorgt dat wanneer in één lidstaat als civielrechtelijke maatregel een beschermingsbevel wordt uitgevaardigd, dat bevel rechtstreeks wordt erkend in de andere lidstaten.

Als u in uw lidstaat van verblijf door een civielrechtelijk beschermingsbevel wordt beschermd, kunt u zich daarop in een andere lidstaat rechtstreeks beroepen, door aan de bevoegde autoriteiten De link wordt in een nieuw venster geopend.een certificaat met uw rechten voor te leggen.

De verordening is van toepassing met ingang van 11 januari 2015.

Klik op een van de vlaggen voor landspecifieke informatie.

Meer informatie over de wederzijdse erkenning van beschermingsmaatregelen vindt u hier.


Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.

Laatste update: 09/10/2020