Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Vzájomné uznávanie ochranných opatrení v občianskych veciach

Vnútroštátne informácie týkajúce sa nariadenia č. 606/2013


Všeobecné informácie

Odkaz sa zobrazí v novom okneNariadením (EÚ) č. 606/2013 o vzájomnom uznávaní ochranných opatrení v občianskych veciach sa stanovil mechanizmus, ktorý umožňuje priame uznávanie ochranných príkazov vydaných ako opatrenie v občianskej veci medzi členskými štátmi.

Preto ak disponujete ochranným príkazom v občianskej veci, ktorý bol vydaný v členskom štáte Vášho bydliska, môžete si ho uplatniť priamo v ostatných členských štátoch po predložení Odkaz sa zobrazí v novom oknepotvrdenia príslušným orgánom na potvrdenie Vašich práv.

Nariadenie sa uplatňuje od 11. januára 2015.

Podrobnejšie informácie na vnútroštátnej úrovni sa zobrazia, ak si zvolíte príslušnú štátnu vlajku.

Viac informácií o vzájomnom uznávaní ochranných opatrení je k dispozícii na príslušnej stránke.


Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.

Posledná aktualizácia: 09/10/2020