Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Ömsesidigt erkännande av skyddsåtgärder i civilrättsliga frågor

Nationell information om förordning nr 606/2013


Allmän information

Genom Länken öppnas i ett nytt fönsterförordning (EU) nr 606/2013 om ömsesidigt erkännande av skyddsåtgärder i civilrättsliga frågor har en mekanism inrättats för ett direkt erkännande av skyddsorder som utfärdats som civilrättliga åtgärder mellan olika medlemsstater.

Om du alltså fått en civilrättslig skyddsorder utfärdad i den medlemsstat där du har din hemvist kan du åberopa den direkt i en annan medlemsstat genom att lämna Länken öppnas i ett nytt fönsterett intyg till behöriga myndigheter som bevis på dina rättigheter.

Förordningen är tillämplig från och med den 11 januari 2015.

Om du vill läsa fördjupad information från ett visst land väljer du det landets flagga.

Mer information om ömsesidigt erkännande av skyddsåtgärder finns denna specialsida.


Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.
Vi håller på att uppdatera en del av innehållet på webbplatsen med anledning av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering: 19/02/2019