Sluiten

BÈTAVERSIE VAN HET PORTAAL NU BESCHIKBAAR!

Bezoek de bètaversie van het Europees e-justitieportaal en vertel ons wat u ervan vindt!

 
 

Kruimelpad

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Opleiding voor juridische beroepen op nationaal niveau


Informatie over de organisatie van de nationale opleiding voor beoefenaars van juridische beroepen. Opleidingsregelingen in de EU-landen waarborgen de kwaliteit en het brede aanbod van de opleidingen.


Nationale opleidingsstructuren voor de rechterlijke macht

Nationale opleidingsstructuren zijn de belangrijkste aanbieders van Europese justitiële opleiding voor de rechterlijke macht. In zestien lidstaten bestaan specifieke scholen voor initiële en voortgezette opleiding. In andere worden justitiële opleidingen georganiseerd door het ministerie van Justitie, de raad voor de rechterlijke macht of diensten voor gerechtelijke ondersteuning.

Opleidingssytemen voor gerechtelijk personeel in de lidstaten

Opleiding voor gerechtelijk personeel wordt in de lidstaten hoofdzakelijk door het nationale ministerie van Justitie en door de rechtbanken georganiseerd. In andere lidstaten wordt deze taak uitgeoefend door gerechtelijke academiën of structuren zoals raden en parketten.

Opleidingsystemen voor advocaten in de lidstaten

De orden van advocaten, private praktijken of advocatenkantoren, aanbieders van opleidingen en universiteiten zijn in de EU-lidstaten de belangrijkste instanties die de stage van advocaten organiseren. In sommige lidstaten wordt deze taak door de hoven van beroep en het ministerie van Justitie uitgeoefend. Voortgezette opleiding staat in voorkomend geval onder het toezicht van de balie.


Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.

Laatste update: 01/02/2020