Навигационна пътека

  • Начало
  • ...
  • ...
  • Национални структури за обучение на представителите на съдебната власт

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Национални структури за обучение на представителите на съдебната власт


Националните структури за обучение са основните доставчици на европейско съдебно обучение за представителите на съдебната власт. В 17 държави членки съществуват училища, които провеждат първоначално и продължаващо обучение. В други държави членки обучението се организира от Министерството на правосъдието, Съдебния съвет или съдебните служби.


Национални структури за обучение на представителите на съдебната власт

Тук е поместена информация относно структурите, които отговарят за съдебното обучение в държавите — членки на ЕС, което е организирано от самите структури:

За по-подробна информация относно курсовете за първоначално обучение в държавите членки, моля, направете справка с проектния уебсайт „Меню за правосъдие“ като натиснете Връзката отваря нов прозорецтук (информация относно първоначалното обучение може да бъде получена, като изберете „access to country data set“).


Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.

Последна актуализация: 24/08/2016