Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

  • Начало
  • ...
  • ...
  • Национални структури за обучение на представителите на съдебната власт

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Национални структури за обучение на представителите на съдебната власт


Информация за организацията на национални обучения за практикуващи юристи. Страните от ЕС гарантират гарантират чрез подходящи мерки качеството и обхвата на обучението.


Тук е поместена информация относно структурите, които отговарят за съдебното обучение в държавите - членки на ЕС, което е организирано от самите структури:

За по-подробна информация относно курсовете за първоначално обучение в държавите членки, моля, направете справка с проектния уебсайт „Меню за правосъдие“ като натиснете Връзката отваря нов прозорецтук (информация относно първоначалното обучение може да бъде получена, като изберете „access to country data set“).


Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.

Последна актуализация: 01/02/2020