Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

Navigation path

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Kohtunike ja prokuröride koolitusi korraldavad riiklikud koolitusasutused


Kohtunikele ja prokuröridele pakuvad Euroopa õigusalast koolitust eelkõige riiklikud koolitusasutused. Põhi- ja jätkukoolitusega tegelevad õppeasutused on 17 liikmesriigis. Teistes liikmesriikides korraldavad koolitust justiitsministeerium, kohtute nõukogu või kohtuteenistused.


Allpool esitatakse andmed asutuste kohta, kes vastutavad kohtunike ja prokuröride koolituse korraldamise eest ELi liikmesriikides. Andmed on esitanud asutused ise.

Selleks et leida täpsemat teavet põhikoolituse kohta liikmesriikides, klõpsake Lingil klikates avaneb uus akensiin, et tutvuda projekti „Menu for Justice” veebisaidiga (teavet põhikoolituse kohta leiate, kui valite „Juurdepääs andmetele riigiti” / „access to country data set”).


Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.
Komisjon uuendab parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Last update: 01/02/2020